Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 08 lô đất tại vị trí 1, khu vực 2 các Khu dân cư xen ghép thôn Thủ Lễ 2, Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Quảng Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 26/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Phướ
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 29/01/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Phướ

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thôn Thủ Lễ 2, Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Số lô đất đấu giá, vị trí, địa điểm thửa đất đấu giá: 08 lô đất tại vị trí 1, khu vực 2 các Khu dân cư xen ghép thôn Thủ Lễ 2, Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Thủ Lễ 2, Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  4. Tên tài sản, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước:

STT

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất cụ thể  (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng )

Tiền đặt trước (đồng)

A

Khu dân cư xen ghép thôn Thủ Lễ 2, tờ bản đồ 19, Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 29/12/2019

 

1

168

222,0

Khu vực 1, vị trí 1; đường QH 5.5m, hiện trạng đường bê tông 3.0m

2.000.000

444.000.000

13.000.000

60.000.000

B

Khu dân cư xen ghép thôn Thủ Lễ 2, tờ bản đồ 19, Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 29/12/2019

 

1

1139

191,5

Khu vực 1, vị trí 1; đường QH 11.5m và 9.5m, hiện trạng hai đường bê tông 3.0m. 2 mặt tiền

2.200.000

421.300.000

13.000.000

60.000.000

2

1140

186,6

Khu vực 1, vị trí 1; đường QH 11.5m, hiện trạng đường bê tông 3.0m

2.100.000

391.860.000

13.000.000

60.000.000

3

1141

188,8

2.100.000

396.480.000

13.000.000

60.000.000

4

1142

191,1

2.100.000

401.310.000

13.000.000

60.000.000

C

Khu dân cư xen ghép thôn Lâm Lý, tờ bản đồ 12, Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 29/12/2019

 

1

462

183,0

Khu vực 2, vị trí 1; đường QH 7.5m và 4.5m, hiện trạng có một đường bê tông 2.5m

500.000

91.500.000

5.000.000

14.000.000

D

Khu dân cư thôn Lâm Lý (Quyết định số 2235/ QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017)

 

 

1

443

178,5

Vị trí 1, khu vực 2

320.000

57.120.000

3.000.000

9.000.000

E

Khu dân cư xen ghép thôn Hà Đồ - Phước Lập,  tờ bản đồ 12, Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 29/12/2019

 

1

193

222,0

Khu vực 2, vị trí 1; đường QH 5.5m, hiện trạng đường bê tông 3.0m

500.000

111.000.000

6.000.000

17.000.000

Tổng cộng: 08 lô đất

 

2.314.570.000

 

 

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 26/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/lô/hồ sơ: Đối với các lô đất có giá khởi điểm dưới 200 triệu đồng.

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ: Đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 200 triệu đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 26/01/2021 đến 17 giờ 00 ngày 28/01/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 01795989 9999 tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt  (Lienvietpostbank) - Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 28/01/2021).

7. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 26/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 26/01/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

-  Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 29/01/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền