Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 06 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Phong Mỹ (Giai đoạn 2) thuộc thôn Đông Thái, xã Phong My
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 21/06/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 24/06/2023 tại Hội trường UBND xã Phong Mỹ
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá 06 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Phong Mỹ (Giai đoạn 2) thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ như sau:

  1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

b. Quyền sử dụng đất 06 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Phong Mỹ (Giai đoạn 2) thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ.

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 252,0 m2 đến 370,0 m2. (THEO FILE ĐÍNH KÈM)

- Giá khởi điểm: Từ 630.000.000 đồng/lô đến 1.110.000.000 đồng/lô.

- Tiền đặt trước: Từ 126.000.000 đồng/lô đến 222.000.000 đồng/lô.

- Mục đích: Đất ở nông thôn; Thời gian sử dụng: Lâu dài.

 

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có đơn đăng ký, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo thời gian quy định.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 21/6/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 00’ ngày 21/6/2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tại UBND Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 24/6/2023 tại Hội trường UBND xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567 và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, điện thoại 0234.3761918./.