Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 05 lô đất tại Khu tái định cư Quốc lộ 49B qua xã Vinh Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 09/10/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 12/10/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc
File thông báo đính kèm

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng và thông số quy hoạch:

a. Số lượng lô đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 05 lô đất tại Khu tái định cư Quốc lộ 49B qua xã Vinh Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng diện tích (05 lô đất): 1.089,1 m2.

b. Danh mục loại đất, vị trí và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất:

- Danh mục loại đất: Đất ở lâu dài.

- Vị trí: Nằm tiếp giáp với tuyến đường Quốc lộ 49B (mặt đường 36 m) đoạn qua xã Vinh Hiền và tuyến đường có mặt cắt đường 13,5 m.

- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất có vị trí tốt nằm ở khu vực đông dân cư, trên trục đường chính liên xã, liên huyện, bên cạnh UBND xã Vinh Hiền do đó có điều kiện để phát triển về dịch vụ, du lịch, thương mại...; điều kiện cấp điện, cấp nước tối ưu.

- Tài sản gắn liền với các thửa đất: Không có tài sản trên đất.

c. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

d.   Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc phê duyệt bản vẽ điều chỉnh phân lô khu tái định cư Quốc lộ 49B qua xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với khu đất.

2. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ: 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc; Địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.   Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá và giấy tờ tài sản đấu giá:

a.   Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước. bước giá của tài sản đấu giá:

 

 

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Diện tích (m2/lô)

Số thửa

Số tờ

Khu vực, vị trí

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

Mức tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Khu tái định cư Quốc lộ 49B qua xã Vinh Hiền

1

A10

227,5

243

21

Vị trí 1, hai mặt tiền đường Quốc lộ 49B rộng 36m và đường QH rộng 13,5m

5.000.000

1.137.500.000

228.000.000

57.000.000

2

A20

276,6

224

21

Vị trí 2 đường Quốc lộ 49B, hai mặt tiền đường QH rộng 13,5m và đường QH rộng 13,5m

3.500.000

968.100.000

194.000.000

48.000.000

3

A17

195,0

227

21

Vị trí 2 đường Quốc lộ 49B rộng 36m, một mặt tiền đường QH rộng 13,5m

3.000.000

585.000.000

117.000.000

29.000.000

4

A18

195,0

226

21

3.000.000

585.000.000

117.000.000

29.000.000

5

A19

195,0

225

21

3.000.000

585.000.000

117.000.000

29.000.000

Tổng cộng

1.089,1

   

 

 

3.860.600.000

773.000.000

 
 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

c. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định từ ngày 09/10/2023 đến 17 giờ 00 ngày 11/10/2023 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo số tài khoản 116869099999 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. Nội dung nộp tiền đặt trước: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại Khu tái định cư Quốc lộ 49B, xã Vinh Hiền.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của ngân hàng, xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2023 và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi tổ chức đấu giá.

d. Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 06 tháng 10 năm 2023 tại vị trí 05 lô đất đấu giá thuộc Khu tái định cư Quốc lộ 49B qua xã Vinh Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 04 tháng 10 năm 2023 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 05 và 06 tháng 10 năm 2023.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm, người đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

b. Người đăng ký tham gia đấu giá; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Người không được đăng ký tham gia đấu giá được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ: 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế./.