Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 05 lô đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 04/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 07/11/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm các lô đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 05 lô đất.

2. Địa điểm, vị trí: Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án.

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Hương Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế; cụ thể như sau:

- Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 2 - 4 tầng; cao độ sàn tầng 2 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; cốt nền so với đường nội bộ là +0,45m; độ vươn tối đa của ban công, ô văng là 1,2m;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với các lô đất có diện tích dưới 110 m2: ≤ 80%.

+ Đối với các lô đất có diện tích dưới 200 m2: ≤ 75%.

6. Nơi có tài sản đấu giá: Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

8. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở phân lô cấp tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất 45 lô đất Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế; Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 45 lô đất Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

 

STT

Ký hiệu lô đất

TBĐ địa chính

Diện tích     (m2/lô)

Vị trí lô đất, loại đường

Mức giá cụ thể (đồng/m2)

Mức giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá
(đồng/lô)

1

679

16

120

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

10.500.000

1.260.000.000

189.000.000

60.000.000

2

680

16

120

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

10.500.000

1.260.000.000

189.000.000

60.000.000

3

705

16

81

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

11.000.000

891.000.000

133.650.000

40.000.000

4

738

16

192,3

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch  19,5 m và 12 m

13.000.000

2.499.900.000

374.985.000

100.000.000

5

742

16

192,3

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch  19,5 m và 16,5 m

13.000.000

2.499.900.000

374.985.000

100.000.000

Tổng cộng: 05 lô.

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 04 tháng 11 năm 2020 tại vị trí các lô đất đấu giá Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 27/10/2020. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 28, 29 tháng 10 năm 2020.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:        

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  500.000 đồng/lô đất.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Tiền đặt trước của từng lô đất được quy định tại Mục II của Thông báo. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 04/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/11/2020 nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

 * Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) - Chi nhánh Huế;

* Tài khoản số 124000015306 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 06/11/2020 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 06/11/2020.

c. Bước giá: Được tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

4. Thời gian, địa điểm, người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 04 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00’ ngày 07 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế