Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 04 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng xã Thủy Thanh; 01 lô đất tại khu HTKT khu trung tâm xã Thủy Thanh; 01 lô đất tại HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 tại phường Thủy Dương và 01 lô Xen ghép tổ 01 Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 20/09/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 23/09/2022 tại Hội trường UBND xã Thủy Thanh
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 04 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng xã Thủy Thanh; 01 lô đất tại khu HTKT khu trung tâm xã Thủy Thanh; 01 lô đất tại HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 tại phường Thủy Dương và 01 lô Xen ghép tổ 01 Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.1. HTKT khu trung tâm xã Thủy Thanh: 05 lô

- Tọa lạc tại thôn Thanh Tuyền, khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

- Các lô đất có diện tích: từ 150m2 đến 261,9m2.

1.2. HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 tại phường Thủy Dương: 01 lô

- Tọa lạc tại tổ 5, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

- Lô đất có diện tích: 344,7m2.

1.3. Xen ghép tổ 01 phường Thủy Phương: 01 lô

- Tọa lạc tại tổ 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

- Lô đất có diện tích: 188,6m2.

1.4.  Mục đích sử dụng: Đất ở, sử dụng lâu dài.

1.5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô được UBND thị xã phê duyệt.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, chi tiết như sau:

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Khu vực/

 vị trí

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm lô đất (đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng/lô)

I. Xã Thủy Thanh: 05 lô

HTKT khu trung tâm xã Thủy Thanh

1

964

250

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 12 m

19.000.000

4.750.000.000

950.000.000

238.000.000

HTKT khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng

2

787

258,4

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch
rộng 13,5 m và đường quy hoạch rộng 13,5 m

22.500.000

5.814.000.000

1.162.800.000

291.000.000

3

788

150

Vị trí 1 mặt tiền đường quy hoạch rộng 13,5m

22.000.000

3.300.000.000

660.000.000

165.000.000

4

789

237,5

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch
rộng 15,5m và đường quy hoạch rộng 13,5m

22.500.000

5.343.750.000

1.068.750.000

267.000.000

5

790

261,9

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch
rộng 15,5m và đường quy hoạch rộng 13,5m

22.500.000

5.892.750.000

1.178.550.000

295.000.000

II. HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 phường Thủy Dương: 01 lô

1

310

344,7

2 mặt tiền đường QH rộng 13 m và đường QH rộng 13 m (Diện tích, vị trí không thay đổi)

22.500.000

7.755.750.000

1.551.150.000

388.000.000

III. Xen ghép tổ 01 phường Thủy Phương: 01 lô

1

322

188,6

Đường nối Nguyễn Tất Thành điểm đầu là Nguyễn Tất Thành đến hết đường (loại 4C)

12.500.000

2.357.500.000

471.500.000

118.000.000

Tổng cộng: 07 lô

 

 

 

35.213.750.000

 

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

3. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá; Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy để đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng giai đoạn 1 tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô đất trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 5 lô đất tại Khu dân cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 1 lô đất ở thuộc Khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 tại phường Thủy Dương và 04 lô đất ở thuộc Khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt bản vẽ phân lô các thửa đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ bản vẽ phân lô các thửa đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt bản vẽ phương án phân lô xen cư đất ở tại tổ 01, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt bản vẽ phân lô các thửa đất thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt bản vẽ phân lô các thửa đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 (khu A, B - giai đoạn 2), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND thị xã Hương Thủy về việc đấu giá quyền sử dụng đất lô đất xen cư tại Tổ 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 (Khu A, B-giai đoạn 2), thị xã Hương Thủy; Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND thị xã Hương Thủy về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá quỹ đất ở phân lô đối với 02 lô đất tại khu HTKT khu trung tâm xã Thủy Thanh; 01 lô đất tại HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 tại phường Thủy Dương và 01 lô Xen ghép tổ 01 Thủy Phương, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đấu giá quỹ đất ở phân lô 05 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đất ở lô 02 lô đất tại khu HTKT khu trung tâm xã Thủy Thanh; 01 lô đất tại HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 tại phường Thủy Dương và 01 lô Xen ghép tổ 01 Thủy Phương, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở phân lô 05 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND thị xã Hương Thủy về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quỹ đất ở tại Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 20/9/2022 tại vị trí các lô đất đấu giá khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng xã Thủy Thanh, khu HTKT khu trung tâm xã Thủy Thanh, khu HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 tại phường Thủy Dương và tổ 1 phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến ngày 14/9/2022. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2022.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 20/9/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 20/9/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

          7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước tương ứng với từng lô đất trên từ ngày 20/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 22/9/2022 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 124000015306 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 20/9/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 20/9/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 23/9/2022 tại Hội trường UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, địa chỉ: 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 02343.955.565 hoặc UBND xã Thủy Thanh, UBND phường Thủy Dương và UBND phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế./.