Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 04 lô đất khu xen ghép TDC5, Khu A, đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 20/07/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 23/06/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

 1. Tài sản đấu giá: 04 lô đất khu xen ghép TDC5, Khu A, đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

 - Diện tích mỗi lô đất: Từ 95,0 m2 đến 191,5 m2. (Chi tiết theo file đính kèm)

 - Giá khởi điểm: Từ 2.432.057.000 đồng/lô đến 5.074.750.000 đồng/lô.

 - Tiền đặt trước: Từ 486.411.000 đồng/lô đến 1.014.950.000 đồng/lô.

 2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 20/6/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 23/6/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567./.