Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 02 Xe ô tô con hiệu Toyota, số loại Landcruise, biển số 75A-001.87, 06 chỗ ngồi và xe ô tô con hiệu Ford, số loại Laser, biển số 75C-2124, 05 chỗ ngồi
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 20/05/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 23/05/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau: 

I. Tài sản đấu giá, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá, người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

  1. Tài sản đấu giá, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

a. Xe ô tô con hiệu Toyota, số loại Landcruise, biển số 75A-001.87, 06 chỗ ngồi, sản xuất tại Nhật Bản năm 1999, đưa vào sử dụng ngày 15/5/2000, số máy: 1FZ-0420249; số khung: J1711UJA50-9014523, thể tích làm việc của động cơ: 4477 cm3. Tình trạng thực tế xe: Xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến nay đã được 23 năm, trong quá trình sử dụng xe hay hư hỏng, phải sửa chữa thường xuyên, hiện xe vẫn hư hỏng một số bộ phận có liên quan cụ thể như sau: hệ thống máy bị chảy dầu, hệ thống điều hòa bị hỏng, côn mòn, thùng bệ bị han rĩ chầy xước một vài nơi, hệ thống phanh bị hỏng, cầu trước bị nức, số km sử dụng thực tế: 402.574 km. Chất lượng còn lại 15%.

          b. Xe ô tô con hiệu Ford, số loại Laser, biển số 75C-2124, 05 chỗ ngồi, sản xuất tại Việt Nam và đưa vào sử dụng năm 2001, số máy: ZM-525214; số khung: JS7XXXSRNLIA-01345, thể tích làm việc của động cơ: 1598 cm3. Tình trạng thực tế xe: Xe ô tô sản xuất từ năm 2001 đến nay đã được 21 năm, trong quá trình sử dụng xe hay hư hỏng một số bộ phận có liên quan cụ thể như sau: cửa bên tài xế bị hỏng, IC yếu hay thay, bộ phận giảm sốc bị hỏng hoàn toàn, đầu lạnh bị hỏng, thân vỏ các lốp bị mộc, số km sử dụng thực tế: 462.528 km. Chất lượng còn lại 18%.

Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá hiện đang lưu giữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: 18 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá (Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản):

a. Xe ô tô con hiệu Toyota, số loại Landcruise, biển số 75A-001.87: 117.000.000 đồng.

b. Xe ô tô con hiệu Ford, số loại Laser, biển số 75C-2124: 82.800.000 đồng.

3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản:

  1. Xe ô tô con hiệu Toyota, số loại Landcruise, biển số 75A-001.87: 200.000 đồng/hồ sơ.

b. Xe ô tô con hiệu Ford, số loại Laser, biển số 75C-2124: 150.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước:

  1. Xe ô tô con hiệu Toyota, số loại Landcruise, biển số 75A-001.87: 22.000.000 đồng.
  2. Xe ô tô con hiệu Ford, số loại Laser, biển số 75C-2124: 15.000.000 đồng.

Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 18/5/2022 đến ngày 20/5/2022 và nộp vào tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2022.

5. Bước giá:

  1. Xe ô tô con hiệu Toyota, số loại Landcruise, biển số 75A-001.87: 3.000.000 đồng.
  2. Xe ô tô con hiệu Ford, số loại Laser, biển số 75C-2124: 2.000.000 đồng.

6. Người có tài sản đấu giá: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: 18 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính vào các ngày 17 và 18 tháng 5 năm 2022 tại nơi có tài sản; Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 16 tháng 5 năm 2022 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem tài sản.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng trả giá theo từng tài sản quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế./.