Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Cho thuê quyền khai thác Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ; Địa điểm: phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 07/04/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 10/04/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền khai thác Trạm quản lý đường thủy nội địa sông Bồ; Địa điểm: phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; Tổng diện tích khu nhà, đất: 270m2; Mục đích cho thuê quyền khai thác: Sử dụng làm nhà trạm quản lý duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình đường thủy nội địa; Thời hạn cho thuê: Từ ngày ký Hợp đồng cho thuê đến 31/12/2025, trả tiền thuê hàng năm.

2. Giá khởi điểm: 86.940.000 đồng/năm.

3. Tiền đặt trước: 17.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 07 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 10 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567 và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế./.