SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Cơ sở II Nhà khách TLĐ tại Huế, 86 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 11/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 14/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cơ sở II Nhà khách Tổng Liên đoàn tại Huế tổ chức đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Cơ sở II Nhà khách TLĐ tại Huế, 86 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế:

  1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: (CHI TIẾT THEO FILE ĐÍNH KÈM)
  1. Ki ốt 5, diện tích: 35,14 m2; Giá khởi điểm: 41.795.421 đồng/01 năm; Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng.
  2. Ki ốt 6, diện tích: 35,14 m2; Giá khởi điểm: 35.950.596 đồng/01 năm; Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng.
  3. Bốt ATM, diện tích: 3,6 m2; Giá khởi điểm: 12.988.903 đồng/01 năm; Tiền đặt trước: 2.500.000 đồng.
  4. Nhà 2 tầng A1 (gồm 12 phòng), diện tích: 420,0 m2; Giá khởi điểm: 158.395.620  đồng/01 năm; Tiền đặt trước: 31.000.000 đồng.
  5. Nhà 1 tầng A3 (gồm 06 phòng), diện tích: 140,76 m2; Giá khởi điểm: 84.158.190 đồng/01 năm; Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng.
  6. Nhà 1 tầng A3 (gồm 12 phòng), diện tích: 281,52 m2; Giá khởi điểm: 168.316.380 đồng/01 năm; Tiền đặt trước: 33.000.000 đồng.
  • Thời hạn hợp đồng: Ký hợp đồng từng năm một, trả tiền hàng năm.

2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính đến 17 giờ 00 ngày 11/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 14/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567 hoặc Cơ sở II Nhà khách Tổng Liên đoàn tại Huế.