SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Loại đấu giá Loi khi thuc hien cau lenh SQL. Xin bao cho Admin biet loi nay. Xin cam on!
Backselect cName from type where iType=