SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cho thuê tài sản trên đất gồm các công trình nhà làm việc với tổng diện tích xây dựng là 295,9 m2 nằm trong khuôn viên khu đất 742,60 m2 tại khu nhà đất số 76 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 06/05/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 09/05/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê tài sản trên đất gồm các công trình nhà làm việc với tổng diện tích xây dựng là 295,9 m2 nằm trong khuôn viên khu đất 742,60 m2 tại khu nhà đất số 76 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

- Mục đích sử dụng đất: Kinh doanh thương mại dịch vụ.

- Hình thức, phương thức cho thuê: Người thuê tài sản trả tiền thuê hàng năm.

- Thời hạn cho thuê: 15 năm kể từ ngày ký Hợp đồng cho thuê tài sản.

CHI TIẾT THEO FILE ĐÍNH KÈM

2. Giá khởi điểm tài sản cho thuê: 593.783000 đồng/năm.

3. Tiền đặt trước: 118.757.000 đồng.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để thuê tài sản, có Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, trong đó có nội dung chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá và Phương án đấu giá, cam kết sử dụng tài sản đúng mục đích cho thuê, thực hiện đúng theo Phương án đấu giá, Đề án cho thuê đã phê duyệt. Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 06/5/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 09/5/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoai: 0234.3898926./.