SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá Khu nhà đất tại tổ dân phố An Hải (nay 1A đường Tư Vinh), phường Thuận An, thành phố Huế; Diện tích đất: 412,0 m2; Nhà 01 tầng, công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc diện tích: 308,3 m2. Giá khởi điểm của tài sản: 3.528.648.360 đồng.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 19/03/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 22/03/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Khu nhà đất tại tổ dân phố An Hải (nay 1A đường Tư Vinh), phường Thuận An, thành phố Huế; Diện tích đất: 412,0 m2; Nhà 01 tầng, công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc diện tích: 308,3 m2.

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 3.528.648.360 đồng.

3.  Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng.

 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 19/3/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00 ngày 22/3/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế./.