SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá 05 lô đất tại xã Phong Chương
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 27/02/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 15:00 01/03/2024 tại Hội trường UBND xã Phong Chương
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở 05 lô tại khu dân cư Trung Thạnh, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

STT

 Số lô

 Số thửa

 Số TBĐ

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

A2

247

32

 231,35

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 4 (Từ đường bê tông vào chùa Chí Long đến HTX Nhất Phong)

 3.000.000

694.050.000

   35.000.000

 138.000.000

2

A3

248

32

 231,35

 3.000.000

694.050.000

   35.000.000

 138.000.000

3

A4

249

32

 231,35

 3.000.000

 694.050.000

   35.000.000

 138.000.000

4

A5

250

32

 262,91

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 4 (Từ đường bê tông vào chùa Chí Long đến HTX Nhất Phong) (2 mặt tiền đường 6m)

      3.300.000

        867.603.000

    43.000.000

     173.000.000

5

A6

251

32

 253,52

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 4 (Từ đường bê tông vào chùa Chí Long đến HTX Nhất Phong) (2 mặt tiền đường 8m và đường 6m)

      3.300.000

        836.616.000

    42.000.000

     167.000.000

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:    

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 27/02/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/02/2024 và nộp vào tài khoản số 116869099999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

 Nội dung nộp tiền ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại Phong Chương (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại Phong Chương).

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 27 tháng 02 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 27 tháng 02 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00’ ngày 01 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường UBND xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, công khai, liên tục, từng vòng cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.