SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá cho thuê căng-tin 1 tầng, diện tích cho thuê: 70 m2. Thời gian thực hiện cho thuê: 5 năm; Thời hạn hợp đồng: Ký hợp đồng từng năm một, trả tiền hàng năm
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 25/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 28/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường THPT Bùi Thị Xuân tổ chức đấu giá tài sản cho thuê như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Nhà căng-tin 1 tầng, diện tích cho thuê: 70 m2. Thời gian thực hiện cho thuê: 5 năm; Thời hạn hợp đồng: Ký hợp đồng từng năm một, trả tiền hàng năm. Thời gian cho thuê trong năm: 08 tháng.

  2. Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng/1 năm.

  3. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính đến 17 giờ 00 ngày 25/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00’ ngày 28/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567 hoặc Trường THPT Bùi Thị Xuân.