SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá lô đất ký hiệu 1342, diện tích: 177,3 m2. tại khu xen ghép TDC5, Khu A, đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 25/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 15:00 28/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

         1. Tài sản đấu giá: 01 lô đất ký hiệu 1342, diện tích: 177,3 m2. tại khu xen ghép TDC5, Khu A, đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy (chi tiết theo file đính kèm)

 - Giá khởi điểm: 4.609.800.000 đồng.

 - Tiền đặt trước: 921.960.000 đồng.

 2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 25/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 ngày 28/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567./.