SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá 68 lô đất tại Khu dân cư OTT4 thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương, phường Thuỷ Dương
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 19/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 22/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: (Chi tiết theo file đính kèm)

a. Tài sản đấu giá: 68 lô đất tại Khu dân cư OTT4 thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 100 m2 đến 305,9 m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

b. Giá khởi điểm: Từ 2.190.000.000 đồng/lô đến 6.743.700.000 đồng/lô.

c. Tiền đặt trước: Từ 438.000.000 đồng/lô đến 1.348.740.000đồng/lô.

2. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính

- Đợt 1: 36 lô (Từ lô 1428 đến lô 1435; từ lô 1460 đến lô 1471; từ lô 1479 đến 1490 và các lô 1475, 1474, 1473, 1472). Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 19/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Đợt 2: 32 lô (Từ lô 1436 đến lô 1459; từ lô 1491 đến lô 1498). Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a. Đợt 1: Đấu giá 08 giờ 00 ngày 22/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đợt 2: Đấu giá 13 giờ 30 ngày 28/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567./.