SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá Khu đất thương mại dịch vụ tại phường Hương Văn (thuộc Tổ dân phố Giáp Nhất), thị xã Hương Trà
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 09/01/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 12/01/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Siêu thị tại phường Hương Văn như sau:

1. Tài sản đấu giá: Khu đất thương mại dịch vụ tại phường Hương Văn (thuộc Tổ dân phố Giáp Nhất), thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích khu đất: 5.749,8 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (dự án Siêu thị).

- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Chi tiết theo file đính kèm

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 502.137.000 đồng/năm.

3. Tiền đặt trước: 100.427.000 đồng.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất cho thuê tại Phương án đấu giá, thực hiện dự án theo đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định hiện hành, chấp nhận quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 ngày 09/01/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 12/01/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.

Tổ chức kinh tế có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, địa chỉ: 113 Cách mạng tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, điện thoại: 02343.777.177./.