SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá quyền sử dụng đất 02 lô đất tại thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện A Lưới
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 12/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 15/12/2023 tại Hội trường UBND xã Sơn Thủy, huyện A Lưới
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện A Lưới tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 02 lô đất tại thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Số thửa

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

1

575

12

201,9

Vị trí 1, đường Hồ Chí Minh, xã Sơn Thuỷ

4.000.000

807.600.000

50.000.000

20.000.000

2

576

12

304,7

Vị trí 1, đường Hồ Chí Minh xã Sơn Thuỷ, Vị trí 1 đường QH 11,5m

4.600.000

1.401.620.000

80.000.000

20.000.000

Tổng cộng: 02 lô đất

 

2.209.220.000

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 02 lô đất thuộc khu đất Trường Mầm non Hoa Đào, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Thuộc quỹ đất xen ghép, đã được đầu tư đồng bộ về hạ tầng: Đường, điện hạ thế, nước sinh hoạt.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí thuộc thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:            

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 12/12/2023 đến 17 giờ 00 ngày 14/12/2023 và nộp vào số 017959899999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt  (Lienvietpostbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: <Họ tên người đăng ký đấu giá>, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Sơn Thủy.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 17 giờ 00 phút ngày 14/12/2023 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 12/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 12/12/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại UBND xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 15/12/2022 tại Hội trường UBND xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện A Lưới, điện thoại: 0234.3902016; Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy, huyện A Lưới./.