SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá Quyền sử dụng đất ở 16 lô đất tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A)), xã Phong Hòa, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 19/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 22/12/2023 tại UBND xã Phong Hòa

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở 16 lô đất tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí, khu vực: Nằm ở vị trí 1 - mặt tiền đường 13,5m và hai mặt tiền đường 13,5m.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích (16 lô đất): 4.061,30 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở nông thôn.

f. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

g. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

STT

Số lô

Số thửa

Số TBĐ

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

A11

177

59

263,00

Hai mặt tiền Đường 13,5m

3.500.000

920.500.000

30.000.000

184.000.000

2

A15

178

59

309,50

Hai mặt tiền Đường 13,5m

3.500.000

1.083.250.000

40.000.000

216.000.000

3

A16

179

59

234,60

Một mặt tiền Đường 13,5m

3.000.000

703.800.000

30.000.000

140.000.000

4

A29

172

59

240,00

Một mặt tiền Đường 13,5m

3.000.000

720.000.000

30.000.000

144.000.000

5

A30

170

59

240,00

Một mặt tiền Đường 13,5m

3.000.000

720.000.000

30.000.000

144.000.000

6

A31

168

59

240,00

Một mặt tiền Đường 13,5m

3.000.000

720.000.000

30.000.000

144.000.000

7

A32

166

59

240,00

Một mặt tiền Đường 13,5m

3.000.000

720.000.000

30.000.000

144.000.000

8

A33

164

59

240,00

Một mặt tiền Đường 13,5m

3.000.000

720.000.000

30.000.000

144.000.000

9

A34

162

59

240,00

Một mặt tiền Đường 13,5m

3.000.000

720.000.000

30.000.000

144.000.000

10

A38

175

59

288,40

Hai mặt tiền Đường 13,5m

3.500.000

1.009.400.000

40.000.000

201.000.000

11

A41

171

59

243,70

Một mặt tiền Đường 13,5m

3.000.000

731.100.000

30.000.000

146.000.000

12

A42

169

59

244,80

Một mặt tiền Đường 13,5m

3.000.000

734.400.000

30.000.000

146.000.000

13

A43

167

59

245,00

Một mặt tiền Đường 13,5m

3.000.000

735.000.000

30.000.000

147.000.000

14

A44

165

59

246,00

Một mặt tiền Đường 13,5m

3.000.000

738.000.000

30.000.000

147.000.000

15

A45

163

59

247,70

Một mặt tiền Đường 13,5m

3.000.000

743.100.000

30.000.000

148.000.000

16

A46

160

59

298,60

Hai mặt tiền Đường 13,5m

3.500.000

1.045.100.000

40.000.000

209.000.000

Tổng cộng:

4.061,30

 

 

12.763.650.000

 

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu dân cư thôn Tư và thôn Ba Bàu Chợ, xã Phong Hòa; Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa, huyện Phong Điền; Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu dân cư thôn Tư và thôn Ba Bàu Chợ, xã Phong Hòa; Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (Đợt 1); Quyết định số 4977/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 19 lô đất tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa, huyện Phong Điền; Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở 132 lô tại 07 khu đất thuộc địa bàn các xã Phong An, Phong Hiền, Phong Mỹ, Phong Hòa, Phong Chương, Điền Lộc, và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại vị trí các lô đất đấu giá Khu dân cư thôn Tư (Khu A) tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 11/12/2023 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 12, 13 tháng 12 năm 2023.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:            

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 19/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/12/2023 và nộp vào tài khoản số 116869099999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế; Nội dung nộp tiền ghi: <Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại KDC thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại KDC thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 19 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30’ ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường UBND xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.