SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá 21 lô đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian tổ chức bán đấu giá 13:30 22/12/2023 tại Hội trường UBND xã Phong Hiền

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 21 lô đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Các lô đất nằm ở vị trí một mặt tiền đường quy hoạch 11,5m.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích (21 lô đất): 3.438,50 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đang được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở nông thôn.

f. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

g. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

STT

 Số lô

 Số thửa

 Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

A01

662

77

220,30

Hai mặt tiền đường quy hoạch 11,5m và đường quy hoạch 13,5m

5.800.000

1.277.740.000

60.000.000

   255.000.000

2

A03

664

77

152,10

Một mặt tiền đường quy hoạch 11,5m

  5.500.000

   836.550.000

40.000.000

   167.000.000

3

A04

665

77

152,20

  5.500.000

   837.100.000

40.000.000

   167.000.000

4

A05

666

77

152,20

Một mặt tiền đường quy hoạch 11,5m

  5.500.000

   837.100.000

40.000.000

   167.000.000

5

A06

667

77

152,20

  5.500.000

   837.100.000

40.000.000

   167.000.000

6

A07

668

77

152,20

  5.500.000

   837.100.000

40.000.000

   167.000.000

7

A09

670

77

152,20

  5.500.000

   837.100.000

40.000.000

   167.000.000

8

A10

671

77

152,30

  5.500.000

   837.650.000

40.000.000

   167.000.000

9

A11

672

77

152,30

  5.500.000

   837.650.000

 40.000.000

   167.000.000

10

A12

673

77

206,50

Hai mặt tiền đường quy hoạch 11,5m và đường quy hoạch 13,5m

5.800.000

1.197.700.000

60.000.000

   239.000.000

11

A13

687

77

214,90

5.500.000

1.181.950.000

60.000.000

   236.000.000

12

A24

698

77

206,90

Hai mặt tiền đường quy hoạch 11,5m và đường quy hoạch 13,5m

5.800.000

1.200.020.000

60.000.000

   240.000.000

13

B04

677

77

152,40

Một mặt tiền đường quy hoạch 11,5m

5.500.000

838.200.000

40.000.000

   167.000.000

14

B05

678

77

152,40

5.500.000

838.200.000

40.000.000

   167.000.000

15

B06

679

77

152,40

Một mặt tiền đường quy hoạch 11,5m

  5.500.000

     838.200.000

40.000.000

  167.000.000

16

B07

680

77

152,50

  5.500.000

   838.750.000

40.000.000

  167.000.000

17

B08

681

77

152,50

  5.500.000

   838.750.000

40.000.000

  167.000.000

18

B09

682

77

152,50

  5.500.000

   838.750.000

40.000.000

  167.000.000

19

B10

683

77

152,50

  5.500.000

   838.750.000

40.000.000

  167.000.000

20

B11

684

77

152,50

  5.500.000

   838.750.000

40.000.000

  167.000.000

21

B12

685

77

152,50

  5.500.000

   838.750.000

40.000.000

  167.000.000

Tổng cộng: 21 lô

3.438,5

 

 

19.101.860.000

 

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:            

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 19/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/12/2023 và nộp vào tài khoản số 116869099999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế; Nội dung nộp tiền ghi: <Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại KDC xứ Cồn Khoai, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại KDC xứ Cồn Khoai, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 19 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.