SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ĐẤU GIÁ CHO THUÊ CĂN TIN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ LỘC
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 04/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 07/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc như sau:

1. Tên tài sản đấu giá, số lượng, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá như sau:

STT

Tên và đặc điểm mặt bằng cho thuê

Diện tích cho thuê

(m2)

Thời gian thực hiện (năm)

Giá khởi điểm

(đồng/01 năm)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Nhà căn tin Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (móng cột BTCT, móng tường xây gạch, tường xây gạch quét vôi, cửa gỗ, nền láng xi măng, kết cấu đỡ mái sắt hình, mái lợp tôn)

165

05

36.000.000

7.200.000

2.000.000

 

- Phương thức nộp tiền thuê tài sản: Trả tiền hàng năm.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 22/11/2023 để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:         

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước được quy định tại mục 1 bản Thông báo đấu giá này từ ngày 04 tháng 12 năm 2023 đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 12 năm 2023 và nộp vào tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: <Họ tên người đăng ký tham gia đấu> nộp tiền đặt trước đấu giá nhà căn tin tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá nhà căn tin tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc).

c. Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được áp dụng từ vòng đấu thứ hai trở đi.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng, đăng ký tham gia đấu giá, cam kết sử dụng mặt bằng đúng mục đích, đúng quy định tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc vào mục đích cho thuê và Đề án số 1061/ĐA-TTYT ngày 14/8/2023 của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định định và cam kết có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm khi đi vào sử dụng khi tham gia đấu giá tài sản cho thuê căn tin. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

c. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

- Đơn đăng ký đấu giá cho thuê tài sản theo mẫu do Trung tâm phát hành.

- Nộp kèm theo Đơn gồm bản sao có chứng thực hoặc bản photocoppy kèm bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy CMND/CCCD người đại diện theo pháp luật đối với Tổ chức; Giấy CMND/CCCD đối với Cá nhân. Trường hợp đấu giá theo ủy quyền kèm theo Văn bản Ủy quyền tham gia đấu giá tài sản (bản chính) hợp lệ, trong đó ghi rõ nội dung, phạm vi ủy quyền và thời hạn ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền.

- Bản Cam kết có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm khi đi vào sử dụng khi tham gia đấu giá tài sản căn tin.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30’ ngày 07 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Hình thức đấu giá, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, số vòng trả giá tối đa 50 vòng theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế./.