SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cho thuê Kho sách và nhà giữ xe Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 27/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 30/11/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

  1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:
  1. Nhà kho sách, diện tích cho thuê: 230 m2; Giá khởi điểm: 235.726.566 đồng/01 năm; Tiền đặt trước: 47.000.000 đồng.

  2. Nhà giữ xe, diện tích cho thuê: 379,6 m2; Giá khởi điểm: 334.890.583 đồng/01 năm; Tiền đặt trước: 66.000.000 đồng.

  • Thời hạn hợp đồng: Ký hợp đồng từng năm một, trả tiền hàng năm.

2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính đến 17 giờ 00 ngày 27/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567 hoặc Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế.