SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ĐẤU GIÁ CHO THUÊ CÓ THỜI HẠN NHÀ GIỮ XE VÀ CĂN TIN BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐIỀN
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 27/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 15:00 30/11/2023 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Điền tổ chức đấu giá cho thuê tài sản như sau:

  1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:
  1. Nhà căn tin, diện tích cho thuê: 116,84 m2; Giá khởi điểm: 24.000.000 đồng/2 năm; Tiền đặt trước: 3.600.000 đồng.

  2. Nhà giữ xe, diện tích cho thuê: 60,9 m2; Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/2 năm; Tiền đặt trước: 1.800.000 đồng.

          Thời gian cho thuê: 02 năm tính từ ngày ký hợp đồng cho thuê đầu tiên có hiệu lực; Hình thức nộp tiền thuê: Nộp tiền 6 tháng một lần.

2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính đến 17 giờ 00 ngày 27/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00’ ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, địa chỉ: Thôn Đông Hòa, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567 và Bệnh viện Đa khoa Bình Điền.