SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá lô nhựa đường, khối lượng 16.763 kg Mac 60/70.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 09/06/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 12/06/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Đồn Biên Phòng Lăng Cô tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: 16.763 kg nhựa đường đặc Mac 60/70.

2.  Giá khởi điểm: 176.011.500 đồng;

3.  Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng;

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 09 tháng 06 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế./.