SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá cho thuê Nhà giữ xe bệnh nhân
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 28/03/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 31/03/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Bệnh viện Tâm thần Huế với tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê:

  1. Tài sản đấu giá: Nhà giữ xe bệnh nhân, thời gian cho thuê tối đa: 05 năm, ký hợp đồng hằng năm, phương thức trả tiền hàng năm.

  2. Giá khởi điểm: 24.000.000 đồng/năm.
  3. Tiền đặt trước: 4.800.000 đồng.
  4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đúng mục đích, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 28/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.
  5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 ngày 31/3/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567 hoặc Bệnh viện Tâm thần Huế, 39 Phạm Thị Liên, thành phố Huế./.