SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá Xe đạp và khung nhà gỗ tại Nhà số 09 kiệt 31 đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Ba, thành phố Huế
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 17/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 20/10/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Xe đạp và khung nhà gỗ tại Nhà số 09 kiệt 31 đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Ba, thành phố Huế, danh sách tài sản như sau:

Số TT

Tên và đặc điểm tài sản

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

CLCL (%)

Thành tiền (đồng)

1

Xe đạp nam, khung xe nhôm hợp kim (Xe được dùng để trưng bày, không sử dụng đã lâu, chỉ còn khung xe có thể sử dụng được, các bộ phận khác của xe đã bị hỏng)

Chiếc

3

1.000.000

 

3.000.000

2

Xe đạp nữ, khung xe nhôm hợp kim (Xe được dùng để trưng bày, không sử dụng đã lâu, chỉ còn khung xe có thể sử dụng được, các bộ phận khác của xe đã bị hỏng)

Chiếc

3

1.000.000

 

3.000.000

3

Khung nhà gỗ lục giác

Khung

1

     

a

Cột tròn gỗ nhóm III, cao 2,6m, đường kính 0,12m gồm 06 Cột

m3

0,176342

7.000.000

40%

493.759

b

Giằng cột gỗ nhóm III, dài 2,1m, rộng 0,1m, dày 0,05m gồm 12 Thanh

m3

0,126

7.000.000

40%

352.800

c

Gỗ tròn nhóm III tiện kê chân cột, cao 0,2m, đường kính 0,2m gồm 6 Cái

Cái

6

400.000

10%

240.000

d

Khung gỗ có chạm trỗ, dài 1,5m, cao 0,5m gồm 06 Bức

m2

4,5

2.000.000

40%

3.600.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

10.686.559

 

* Nơi có tài sản đấu giá: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 42/2018/QĐST-KDTM ngày 06/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định Thi hành án theo yêu cầu số 392/QĐ-CCTHADS ngày 05/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Quyết định số 34/QĐ-CCTHADS ngày 22/7/2019 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế về việc việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Biên bản về việc kiểm kê tài sản ngày 20/12/2019; Quyết định số 38/QĐ-CCTHADS ngày 15/7/2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế về việc việc cưỡng chế giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Biên bản về việc cưỡng chế giao tài sản ngày 30/11/2021; Căn cứ thông báo thi hành án số 367/TB-CCTHADS ngày 01/12/2021 và thông báo số 414/TB-CCTHADS ngày 16/12/2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Biên bản về việc liệt kê tài sản ngày 30/11/2021; Biên bản về việc niêm phong tài sản ngày 30/11/2021; Chứng thư thẩm định giá số 1491/CTTĐG-CNHUE ngày 12/9/2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn – dịch vụ về tài sản – bất động sản DATC.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; địa chỉ: 16 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại nơi có tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 10/10/2022 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 11, 12 tháng 10 năm 2022.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 17 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Giá khởi điểm tài sản đấu giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 10.686.559 đồng (Mười triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi chín đồng) Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; không bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 17/10/2022 đến 17 giờ 00 ngày 19/10/2022 và bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào một trong các tài khoản sau của của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Tài khoản số 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số 4009201002722 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

Nội dung nộp tiền đặt trước ghi: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản trang thiết bị nội thất gia đình và các vật dụng khác – Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản xe đạp khung nhà gỗ – Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

d. Bước giá: 200.000 đồng, được áp dụng từ vòng đấu thứ hai trở đi.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 17 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức, phương thức, số vòng đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá trình tự theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức, số vòng đấu giá: Phương thức trả giá lên, đấu giá không hạn chế số vòng trả giá, trình tự theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 30 ngày 20 tháng 10 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế./.