SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá 13 kiốt và lô tại chợ A Lưới, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện A Lưới
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 11/07/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 14/07/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã A Ngo, huyện A Lưới
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới tổ chức đấu giá cho thuê có thời hạn các kiốt và lô tại chợ A Lưới, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản, thời hạn cho thuê, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

TT

Kí hiệu Ki ốt

Diện tích
(m2)

Ngành nghề KD

Giá khởi điểm

(đồng/năm)

Giá khởi điểm

tổ chức đấu giá

(đồng/15năm)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng)

Ghi chú

 

A

Khối A: Dãy khối Kiốt đường Hồ Chí Minh

 

 

 

 

1

A2

15,6

Điện tử,

đồng hồ,

 vàng bạc,

 mắt kính

, thuốc tây, salon xe máy,

tạp hóa

12.168.000

182.520.000

36.000.000

4.000.000

 

 

2

A3

15,6

13.104.000

196.560.000

02 mặt tiền

 

3

A4

15,6

12.168.000

182.520.000

 

 

4

A5

15,6

13.104.000

196.560.000

02 mặt tiền

 

B

Khối D: Dãy khối Kiốt đường Konh Hư

 

 

 

 

1

D3

8,9

Tạp hóa,

VPP,

đồ chơi

trẻ em, làm tóc,

VTNN,

thú y,

 thức ăn gia súc,

khí gas,

lương thực,

 công cụ, DV khác

6.408.000

96.120.000

19.000.000

2.000.000

 

 

 

2

D5

8,9

6.408.000

96.120.000

 

3

D10

6,2

4.092.000

61.380.000

12.000.000

1.500.000

 

4

D11

6,2

4.092.000

61.380.000

 

C

Đình giữa song song với đường Động Tiên Công

1

ĐG24

5

Rau

 củ quả

2.100.000

31.500.000

6.000.000

500.000

 

 

2

ĐG28

5

2.400.000

36.000.000

7.200.000

700.000

02 mặt tiền

 

3

ĐG49

5

2.400.000

36.000.000

7.200.000

700.000

02 mặt tiền

 

4

ĐG50

6

Hàng trái cấy,

chuối

2.880.000

43.200.000

8.000.000

800.000

02 mặt tiền

 

5

ĐG69

4

Hàng cá

1.920.000

28.800.000

5.600.000

500.000

02 mặt tiền

 

Tổng cộng: 13 lô

1.248.660.000

 

 

 

 

2. Mục đích, chức năng, thời hạn cho thuê: Theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt phương án cho thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ A Lưới, thị trấn A Lưới. Thời hạn cho thuê: 15 năm, trả tiền một lần.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các ki ốt, lô thuộc Chợ A Lưới, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới.

5.  Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:    

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ các kiôt/lô từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

- 150.000 đồng/hồ sơ các kiôt/lô từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

- 200.000 đồng/hồ sơ các kiôt/lô từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 11/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 13/7/2022 và nộp vào tài khoản số 017959899999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt  (Lienvietpostbank) - Chi nhánh Huế.

 Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá Chợ A Lưới (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá Chợ A Lưới, Khối A).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

          - Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 11/7/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 11/7/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Bến xe A Lưới, xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng kiốt, lô theo đúng mục đích cho thuê (ngành hàng kinh doanh) đã được phê duyệt. Trong mỗi kiốt, lô thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành), chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giáVào lúc 08 giờ 30 ngày 14/7/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567 - 0913462524, website: daugiatthue.com; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới, điện thoại: 0234.3878228 hoặc Ban Quản lý Công trình công cộng và Dịch vụ công ích A Lưới./.