SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá 17 lô đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Bắc Trung, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 27/06/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 30/06/2022 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc; Địa chỉ: Đường Lương Định Của, Thị trấn Phú Lộc,
File thông báo đính kèm

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tài sản đấu giá:

a. Số lượng lô đất, nơi có tài sản đấu giá: 17 lô đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Bắc Trung, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b.      Danh mục loại đất: Đất ở.

c. Vị trí: Nằm Khu vực 2, vị trí 1 thôn Bắc Trung, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Tổng diện tích 17 lô đất: 3.690,1 m2.

e.     Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất có vị trí tốt nằm trong khu dân cư thuộc thôn Bắc Trung, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, điều kiện cấp điện, cấp nước tối ưu.

f.      Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

g.      Mục đích: Đất ở tại nông thôn.

h.     Thời gian sử dụng: Lâu dài.

i.      Tên tài sản, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

SốTT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Diện tích (m2)

Số thửa

Số tờ

Hiện trạng

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

1

A1

214,1

838

13

Tuyến giáp 2 tuyến đường 6,5m và 13,5m

1.700.000

363.970.000

73.000.000

18.000.000

2

A3

355,9

844

13

1.700.000

605.030.000

121.000.000

30.000.000

3

A4

209,3

849

13

1.700.000

355.810.000

71.000.000

18.000.000

4

A2

196,7

839

13

Tuyến giáp tuyến đường 13,5m

1.500.000

295.050.000

59.000.000

15.000.000

5

A5

187,2

850

13

1.500.000

280.800.000

56.000.000

14.000.000

6

A6

213,5

851

13

 

Tuyến giáp tuyến đường 6,5m

 

 

 

 

 

Tuyến giáp tuyến đường 6,5m

1.300.000

277.550.000

56.000.000

14.000.000

7

A7

210,0

852

13

1.300.000

273.000.000

55.000.000

14.000.000

8

A8

206,4

853

13

1.300.000

268.320.000

54.000.000

13.000.000

9

A9

183,4

854

13

1.300.000

238.420.000

48.000.000

12.000.000

10

A10

192,0

845

13

1.300.000

249.600.000

50.000.000

12.000.000

11

A11

192,0

856

13

1.300.000

249.600.000

50.000.000

12.000.000

12

A12

192,0

847

13

1.300.000

249.600.000

50.000.000

12.000.000

13

A13

212,3

848

13

1.300.000

275.990.000

55.000.000

14.000.000

14

A14

216,0

840

13

1.300.000

280.800.000

56.000.000

14.000.000

15

A15

216,0

841

13

1.300.000

280.800.000

56.000.000

14.000.000

16

A16

216,0

842

13

1.300.000

280.800.000

56.000.000

14.000.000

17

A17

277,3

843

13

1.300.000

360.490.000

72.000.000

18.000.000

Tổng cộng

3690,1

 

 

   

5.185.630.000

 

 

 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

2. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:       

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại điểm j khoản 1 Mục I Thông báo đấu giá từ ngày 27 tháng 6 năm 2022 đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2022 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo số tài khoản 124000015306 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

Nội dung nộp tiền đặt trước: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá khu dân cư xen ghép thôn Bắc Trung, xã Lộc An.

c. Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá cụ thể đối với từng lô đất được quy định cụ thể tại điểm j khoản 1 Mục I Thông báo đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

b. Người đăng ký tham gia đấu giá; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Người không được đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu) do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành. Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc; Địa chỉ: Đường Lương Định Của, Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế./.