SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 13 lô đất tại khu quy hoạch dân cư phố chợ Trung tâm xã Quảng Thái
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Quảng Điền
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 30/05/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 02/06/2022 tại Hội trường UBND xã Quảng Thái
File thông báo đính kèm

          Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 13 lô đất tại khu quy hoạch dân cư phố chợ Trung tâm xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1.Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

 cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Ghi chú

1

T824

T824

224,7

Vị trí 3, từ nghĩa trang Liệt sỹ xã đến Cầu Cao (từ thửa đất số 366, tờ bản đồ số 17 đến thửa đất số 68, tờ bản đồ số 16)

4.500.000

1.011.150.000

40.400.000

202.200.000

2 mặt tiền

2

T814

T814

175,4

4.500.000

789.300.000

31.600.000

157.900.000

2 mặt tiền

3

T815

T815

148,9

4.000.000

595.600.000

23.800.000

119.100.000

 

4

T816

T816

149,8

4.000.000

599.200.000

24.000.000

119.800.000

 

5

T817

T817

150,7

4.000.000

602.800.000

24.100.000

120.600.000

 

6

T818

T818

151,6

4.000.000

606.400.000

24.300.000

121.300.000

 

7

T819

T819

135,7

4.500.000

610.650.000

24.400.000

122.100.000

2 mặt tiền

8

T812

T812

165,1

Khu vực 2,

vị trí 1

4.000.000

660.400.000

26.400.000

132.100.000

 

9

T813

T813

165,1

4.000.000

660.400.000

26.400.000

132.100.000

 

10

T820

T820

142,2

4.000.000

568.800.000

22.800.000

113.800.000

 

11

T821

T821

146,3

Khu vực 2,

vị trí 1

4.000.000

585.200.000

23.400.000

117.000.000

 

12

T822

T822

150,5

4.000.000

602.000.000

24.100.000

120.400.000

 

13

T823

T823

154,6

4.000.000

618.400.000

24.700.000

123.700.000

 

Tổng cộng: 13 lô đất

8.510.300.000

 

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 13 lô đất tại vị trí khu quy hoạch dân cư phố chợ Trung tâm xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí thuộc khu quy hoạch dân cư phố chợ Trung tâm xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:   

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 30/5/2022 đến 17 giờ 00 ngày 01/6/2022 và nộp vào tài khoản số 47000014506666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Thái.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 30/5/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 30/5/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 02/6/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền./.