SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá nhà và đất tại địa chỉ 25 kiệt 57 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 25/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 28/02/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế chuyển giao, như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá

* Thửa đất:

- Thửa đất số: 49; Tờ bản đồ số: 27.

- Địa chỉ: 25 kiệt 57 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

- Diện tích: 226,0 m2 (hai trăm hai mươi sáu mét vuông).

- Hình thức sử dụng riêng: 226,0 m2 ; Chung: Không.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 226,0m2; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

* Nhà ở:

- Địa chỉ: 25 kiệt 57 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

 

 

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

Diện tích sàn

(m2)

Kết cấu chủ yếu

Cấp công trình

Số tầng

Năm HT xây dựng

Thời hạn sở hữu

Nhà 01

104,5

104,5

Tường bờ lô, trụ BT, mái ngói

-/-

01

-/-

-/-

Nhà 02

52,5

157,5

Tường bờ lô, trụ BT, mái ngói

-/-

03

-/-

-/-

Ghi chú: 2,5m2 đất nằm trong chỉ giới mương nước; 2,5m2 nhà 01 xây dựng nằm trong chỉ giới mương nước không công nhận.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 27, địa chỉ 25 kiệt 57 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Giấy tờ kèm theo tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 297919 do UBND thành phố Huế cấp ngày 21 tháng 10 năm 2010; số vào sổ cấp GCN: CH/ 00040-2010; 03-048, chuyển nhượng cho Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ngày 27 tháng 5 năm 2014.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế, địa chỉ: 205 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.400.000.000 đồng (bốn tỷ bốn trăm triệu đồng).

Trong đó: Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và thuế nhà đất hàng năm do bên có tài sản chịu trách nhiệm kê khai nộp; Lệ phí trước bạ nhà, đất, các loại thuế, lệ phí khác và lệ phí công chứng do bên mua được tài sản (người trúng đấu giá) nộp theo quy định hiện hành.

4. Bước giá: 65.000.000 đồng (sáu mươi lăm triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng:

a.  Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 18, 19 và 20 tháng 02 năm 2019, tại Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 27, địa chỉ 25 kiệt 57 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng trong giờ hành chính vào các ngày 18, 19 và 20 tháng 02 năm 2019 tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Huế, địa chỉ 205 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 02 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:  

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

b. Tiền đặt trước: 660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng). Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 25 tháng 02 năm 2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 27 tháng 02 năm 2019 nộp vào tài khoản số 160414851003501 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EximBank) - Chi nhánh Huế.

(Ghi chú: Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 27/02/2019).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 02 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức, số vòng đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 02 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

c. Phương thức, số vòng đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên không hạn chế số vòng đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567 - 0914192984, 0975001218 website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế