Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá xe tải 9,5 tấn
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 15/07/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 18/07/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

1. Tài sản đấu giá: Loại xe: Tải có mui; Nhãn hiệu: TMT; Biển số đăng ký: 75C-057.32; Số máy: 0E37E3F00284; Số khung: 895TF1A00078; Số loại: KCI11895; Dung tích: 4.257cm3; Màu sơn: Vàng; Tải trọng hàng hóa: 9.500 kg; Sản xuất năm 2015, tại Việt Nam; Đăng ký lần đầu ngày 21/03/2016; Niên hạn sử dụng đến năm 2040.

2. Nơi có tài sản đấu giá: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế, số 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 011467 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 22/3/2016.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 15/7/2019 tại 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 15/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Giá khởi điểm của tài sản: 230.000.000 đồng.

          Trong đó: Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (thuế giá trị gia tăng được tính theo quy định hiện hành); Phí trước bạ tài sản, phí đăng ký, đăng kiểm tài sản do người trúng đấu giá kê khai nộp theo quy định.

 8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

 a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng. Khách hàng nộp từ ngày 15/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 17/7/2019 vào tài khoản số 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế;

9. Bước giá: 2.000.000 đồng.

 10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

 a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 17 giờ 00 ngày 15/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 18/7/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com