Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá xe mô tô và điện thoại di động tịch thu sung quỹ nhà nước
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 08/07/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 11/07/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá lô điện thoại các loại và xe mô tô đã qua sử dụng chuyển giao như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu và hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá

a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền (đồng)

01

Điện thoại di động Iphone 5, số IMEI: 990002883703629 (loại máy đã qua sử dụng, hiện không sử dụng được)

Cái

01

150.000

150.000

02

Điện thoại di động hiệu Samsung J 730GDS, màu vàng đồng; số IMEI 1: 1356446087107467 và số IMEI 2: 356447087107465 (loại máy đã qua sử dụng, hiện không sử dụng được)

Cái

01

500.000

500.000

03

Điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen; số IMEI 1: 359196054348621 và số IMEI 2: 359196054348639 (loại máy đã qua sử dụng, hiện không sử dụng được)

Cái

01

20.000

20.000

04

Điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen xám; số IMEI: 357021046975434 (loại máy đã qua sử dụng, hiện không sử dụng được)

Cái

01

20.000

20.000

05

Điện thoại di động hiệu MU phone W807, màu xanh dương; số IMEI 1: 868515011954912, số IMEI 2: 868515011954920 (loại máy đã qua sử dụng, hiện không sử dụng được)

Cái

01

20.000

20.000

06

Máy tính cầm tay hiệu CASINO D-120B (loại máy đã qua sử dụng, hiện không sử dụng được)

Cái

01

10.000

10.000

07

Điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, màn hình đen trắng model: RM-1133; số IMEI: 353697074040607 (loại máy đã qua sử dụng, hiện không sử dụng được)

Cái

01

20.000

20.000

08

Điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, phía sau máy IMEI: 354894086889 (loại máy đã qua sử dụng, hiện không sử dụng được)

Cái

01

20.000

20.000

09

Xe mô tô biển kiểm soát 75F3-2993, nhãn hiệu UNION, sơn màu đen, số máy UGE100-0705579, số khung UGF-0705579, xe đã bị cũ nát, hư hỏng, hiện không sử dụng được.

Chiếc

01

300.000

300.000

Tổng cộng

 

 

 

1.060.000

b. Nơi có tài sản đấu giá: tại kho của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Vang.

d. Hồ sơ kèm theo tài sản: Công văn số 660/TCKH-TSTT ngày 14/6/2019 của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Vang về việc đề nghị bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước; Biên bản định giá tài sản ngày 15/5/2019 của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Vang; Quyết định Thi hành án chủ động số 116/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 3 năm 2019, số 299/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 9 năm 2018, số 81/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 01 năm 2019, số 80/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Vang.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 03, 04/7/2019, tại kho của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế để được hướng dẫn xem.

- Tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 08/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế.  

4. Giá khởi điểm của tài sản, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản: 1.060.000 đồng (Một triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc bán đấu giá.

c. Tiền đặt trước: 200.000 đồng (Hai tram nghìn đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính từ ngày 08/6/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 10/6/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

d. Bước giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 08/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá (gồm Đơn đăng ký đấu giá tài sản – theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành; Chứng minh nhân dân đối với cá nhân hoặc giấy đăng ký và CMND người đại diện đối với tổ chức) và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, thông báo đấu giá tài sản với điều kiện chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, không hạn chế số lần đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 ngày 11/7/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.