Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc và máy móc thiết bị, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An tại Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:30 28/09/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 01/10/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An như sau:

1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc và máy móc thiết bị, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An tại Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục tài sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 829073 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 27/5/2013 và Khoản 8 Chứng thư thẩm định giá số 159/CTTĐG - CNHUE ngày 31/01/2018 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế.

(Ghi chú: Chỉ đấu giá tài sản trên đất đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất của Nhà nước)

         2. Nơi có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An, tại Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 829073 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 27/5/2013; Điều chỉnh tên chủ sử dụng đất ngày 18/01/2016.

         4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 28/9/2018, tại Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An, Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 28/9/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

         6. Giá khởi điểm của tài sản: 5.672.238.125 đồng.

          Giá khởi điểm trên không bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng tài sản, phí trước bạ tài sản, tiền thuê đất và các chi phí khác liên quan đến tài sản...vv (nếu có).

 7. Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng.        

 Tiền đặt trước khách hàng nộp đến 16 giờ 30 ngày 28/9/2018 và nộp vào tài khoản số: 161000279934 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế.

  Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản từ tài khoản mang tên khách hàng tham gia đấu giá. Nếu khoản tiền đặt trước được chuyển khoản từ tài khoản khác không phải của khách hàng tham gia đấu giá là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá. Số tiền đặt trước không hợp lệ sẽ được chuyển trả lại đúng số tài khoản đã chuyển khoản cho bên B khi chủ tài khoản có đơn xin nhận lại số tiền trên đồng thời khách hàng đó không được hoàn lại tiền hồ sơ tham gia đấu giá đã mua.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Bước giá: 100.000.000 đồng.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 28/9/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 01/10/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

 a. Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

 b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

 Khách hàng có nhu cầu mua tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com