Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá thửa đất số: 203, tờ bản đồ số: 23. Địa chỉ: Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 26/07/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 29/07/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1.  Tài sản đấu giá: Thửa đất số: 203, tờ bản đồ số: 23. Địa chỉ: Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích: 1.164,0 m2, đất ở 300,0 m2, đất trồng cây lâu năm 864,0 m2 thời hạn sử dụng đến ngày 15/10/2043.

2.  Giá khởi điểm: 190.084.000 đồng.

3.  Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, với điều kiện có đơn đăng ký đấu giá tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 29/7/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com