Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá thanh lý lô xe máy và điện thoại di động.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:30 03/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 06/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá thanh lý một số tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế chuyển giao như sau:

1.     Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

TT

Đặc điểm - Nhãn hiệu bên ngoài xe

ĐVT

Số máy

Số khung

Giá bán tối thiểu (đồng/chiếc)

1

YAMAH-EXEITER- Màu sơn: Đen , KS:75G1-254.58

chiếc

G3D4E354492

0601GY337579

29.000.000

2

DRUM- Màu sơn:

Nâu. BKS: 75H1-5487

chiếc

50FMG3-30133766

CG0011L-0213766

350.000

3

HANDLE- Màu sơn: Đen. BKS: 75K3-6502

chiếc

MH35A1P-7381

PD5A0P-7381

350.000

4

 

YAMAH-EXEITER  Màu sơn: Trắng-Đỏ -Đen. BKS: 75D1-293.45

chiếc

G3D4E479489

0610HY458364

35.000.000

5

HONDA-AIRBLADE-  Màu sơn: Đỏ -Đen

chiếc

Không

Không

7.000.000

6

BAZAN RSX- Màu sơn: Đỏ-Trắng. BKS: 43X7-0243

chiếc

Không

Không

300.000

7

HONDA-WAVE-  Màu sơn: Đỏ. BKS:  43H5-7549

chiếc

HC08E-0340471

R1HHC08042Y340397-7381

400.000

Cộng 07 chiếc

   

72.400.000

TT

Danh mục tài sản

SL

QĐTHA

Đơn giá thu hồi (đ/chiếc)

Thành tiền (đồng)

1

01 điện thoại Nokia đã qua sử dụng

01

574/22.1.2018

30.000

30.000

2

01 điện thoại Samsung màu vàng nhạt, vỏ sau bị vở (vở màn hình)

01

571/22.1.2018

50.000

50.000

3

02 điện thoại Iphone (6 plus)

02

722/02.3.2018

1.000.000

2.000.000

4

01 điện thoại HTC (bị vở màn hình)

01

907/09.4.2018

30.000

30.000

5

01 điện thoại Samsung vỏ nhựa màu trắng

01

570/22.1.2018

10.000

10.000

6

01 điện thoại Iphone màu trắng đồng (6 plus)

01

900/09.4.2018

1.000.000

1.000.000

7

02 CPU máy tính để bàn màu đen (không sử dụng được)

02

919/17.4.2018

30.000

60.000

8

01 điện thoại hiệu OPPO màu hồng trắng (màn hình đã vở, máy không mở được)

01

1482/17.8.2018

50.000

50.000

9

01 điện thoại Nokia màu trắng - đen (không lên hình)

01

1480/17.8.2018

20.000

20.000

10

01 điện thoại Iphone màu đen, mặt trước điện thoại

Bị rạn

01

1480/17.8.2018

800.000

800.000

11

01 điện thoại hiệu KECHAOBA k116 màu vàng

01

577/22.01.2018

10.000

10.000

12

01 điện thoại Nokia màu đen(không mở được)

01

583/22.01.2018

20.000

20.000

13

01 điện thoại Nokia màu xanh (không mở được)

01

583/22.01.2018

20.000

20.000

14

01 điện thoại Iphone màu trắng

01

583/22.01.2018

1.000.000

1.000.000

15

01 điện thoại Nokia màu đen đã cũ

01

71/26.10.2015

10.000

10.000

16

01 điện thoại Iphone màu đen(máy không mở được)

01

715/02.3.2018

150.000

150.000

17

01 điện thoại hiệu Mobistar màu trắng đen

01

572/22.01.2018

10.000

10.000

18

01 điện thoại Nokia màu xanh đen

01

572/22.01.2018

20.000

20.000

19

01 điện thoại Samsung đã qua sử dụng

01

891/09.4.2018

20.000

20.000

20

01 điện thoại Iphone phía sau có ký hiệu IC:579C-E2946A

01

891/09.4.2018

500.000

500.000

21

01 điện thoại Iphone màu vàng

01

897/09.4.2018

1.000.000

1.000.000

22

01 điện thoại Nokia màu xanh

01

1315/06.7.2018

20.000

20.000

23

01 điện thoại Nokia màu trắng

01

1315/06.7.2018

20.000

20.000

 

Cộng

25

 

5.820.000

6.850.000

Tổng cộng 02 lô tài sản

 

 

 

79.250.000

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 79.000.000 đồng. Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế trước bạ, chi phí đăng ký tài sản và thuế giá trị gia tăng.

3. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định Thi hành án chủ động số 464/QĐ-CCTHADS ngày 08/01/2018; số 734/QĐ-CCTHADS ngày 02/3/2018; số 714/QĐ-CCTHADS ngày 02/3/2018; số 1346/QĐ-CCTHADS ngày 24/7/2018; số 132/QĐ-CCTHADS ngày 24/10/2017; số 1168/QĐ-CCTHADS ngày 01/6/2018; số 1492/QĐ-CCTHADS ngày 17/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Quyết định Thi hành án chủ động số 574/QĐ-CCTHADS ngày 22/01/2018; số 571/QĐ-CCTHADS ngày 22/01/2018; số 722/QĐ-CCTHADS ngày 02/3/2018; số 907/QĐ-CCTHADS ngày 09/4/2018; số 570/QĐ-CCTHADS ngày 22/01/2018; số 900/QĐ-CCTHADS ngày 09/4/2018; số 919/QĐ-CCTHADS ngày 17/4/2018; số 1482/QĐ-CCTHADS ngày 17/4/2018; số 1480/QĐ-CCTHADS ngày 17/4/2018; số 577/QĐ-CCTHADS ngày 22/01/2018; số 583/QĐ-CCTHADS ngày 22/01/2018; số 71/QĐ-CCTHADS ngày 26/10/2018; số 715/QĐ-CCTHADS ngày 02/3/2018; số 572/QĐ-CCTHADS ngày 22/01/2018; số 891/QĐ-CCTHADS ngày 09/4/2018; số 897/QĐ-CCTHADS ngày 09/4/2018; số 1315/QĐ-CCTHADS ngày 06/7/2018; số 71/QĐ-CCTHADS ngày 26/10/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2018, tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30’ ngày 03/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng.  Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 03/12/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 05/12/2018 tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30’ ngày 03/12/ 2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công bố giá vào lúc 08 giờ 30 ngày 06/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.350156, website: daugiatthue.com; hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, điện thoại: 0914409545