Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá thanh lý lô dầu nóng, loa thùng, âm ly, míc và mực in lụa các loại!
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 10:00 11/01/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 14/01/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 tổ chức đấu giá một số tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước như sau:

1.Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

CLCL

(%)

Thành tiền (đồng)

1

Alphaolefin-co-polymer hiệu Tafmer loại 25kg/bao

Bao

20

342.000

 

6.840.000

2

Dầu nóng Antiphlan 100ml

Chai

1499

40.000

 

59.960.000

3

Loa thùng Sud Woofer 3000w

Cái

02

4.050.000

 

8.100.000

4

Âm ly

Cái

02

5.670.000

 

11.340.000

5

Bass loa Kapparo 15A

Cái

02

1.215.000

 

2.430.000

6

Bộ mic không UHF (loại 02 cái/bộ)

Cái

01

405.000

 

405.000

7

Loa thùng Loud Speaker 300w

Cái

06

810.000

 

4.860.000

8

Mực in lụa loại 25 kg/thùng

Thùng

04

121.500

 

486.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

94.421.000

 

(Bằng chữ: Chín mươi bốn triệu bốn trăm hai mươi mốt nghìn đồng)

 

 

2. Nơi có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 1, địa chỉ: Lô (2-4) đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 09, 10/01/2019, tại Đội Quản lý thị trường số 1, địa chỉ: Lô (2-4) đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 10 giờ 00’ ngày 11/01/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

       5. Giá khởi điểm của tài sản: 94.421.000 đồng (Chín mươi bốn triệu bốn trăm hai mươi mốt nghìn đồng).

       6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

       7. Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính từ 07 giờ 30’ đến 16 giờ 30’ ngày 11/01/2019 và nộp vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

8. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 10 giờ 00’ ngày 11/01/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’ ngày 14/01/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.