Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Điền Môn và Điền Hương
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 01/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 04/11/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản trên đất tài sản trên đất tại xã Điền Môn và xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà chuyển giao như sau:

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Tài sản theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 115123 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 05/09/2014.

a. Thửa đất:

- Địa chỉ sử dụng đất: xã Điền Môn và xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tờ bản đồ

Thửa

đất số

Diện tích (m2)

Hình thức

sử dụng

Much đích sử dụng

Thời hạn

sử dụng đất

Nguồn gốc sử dụng

2

7

21.340,0

Sử dụng riêng

Đất nuôi trồng thủy sản

Đến ngày 24/5/2028

Nhà nước cho thuế đất trả tiền hàng năm

6

7

622.886,0

Sử dụng riêng

Đất nuôi trồng thủy sản

Đến ngày 24/5/2028

Nhà nước cho thuế đất trả tiền hàng năm

15

93

11.246,0

Sử dụng riêng

Đất nuôi trồng thủy sản

Đến ngày 24/5/2028

Nhà nước cho thuế đất trả tiền hàng năm

15

94

30.873,0

Sử dụng riêng

Đất nuôi trồng thủy sản

Đến ngày 24/5/2028

Nhà nước cho thuế đất trả tiền hàng năm

b. Công trình xây dựng khác: Khu nuôi tôm công nghiệp

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

Diện tích sàn (m2) hoặc công suất

 

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời hạn sở hữu

      Nhà văn phòng (4)

277,4

277,4

Sởi hữu riêng

-/-

-/-

1.2. Tài sản theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 115124 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 05/09/2014

a. Thửa đất: Thông tin về thửa đất được quyền sử dụng thể hiện trên GCN số seri BS 115123

b. Công trình xây dựng khác: Khu nuôi tôm công nghiệp

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

Diện tích sàn (m2) hoặc công suất

 

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời hạn sở hữu

Nhà ăn (3)

98,1

98,1

Sở hữu riêng

-/-

-/-

Nhà ở công nhân (2), (8), (9), (15), (16), (17)

589,0

589,0

Sở hữu riêng

-/-

-/-

Nhà kho (1), (7)

398,9

398,9

Sở hữu riêng

-/-

-/-

Nhà chứa máy phát điện (11), (13), (14)

209,1

209,1

Sở hữu riêng

-/-

-/-

Nhà để xe (5)

83,8

83,8

Sở hữu riêng

-/-

-/-

Nhà ươm tôm (18)

1.595,5

1.595,5

Sở hữu riêng

-/-

-/-

Nhà chứa máy biên áp (10), (12)

40,1

40,1

Sở hữu riêng

-/-

-/-

Nhà xưởng (6)

125,0

125,0

Sở hữu riêng

-/-

-/-

Ao ươm tôm, Ao nuôi tôm, Áo chứa nước mặn

355.251,7

355.251,7

Sở hữu riêng

-/-

-/-

2. Nơi có tài sản đấu giá: xã Điền Môn và xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, số 05 đường Độc Lập, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm của tài sản: 13.620.567.000 đồng

5. Thời hạn, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 01/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 ngày 04/11/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567- 0913462524, Website: daugiatthue.com