Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 01/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 04/11/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản trên đất tài sản trên đất tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà chuyển giao như sau:

1. Tài sản đấu giá:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 60; Tờ bản đồ số: 6

- Địa chỉ: xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 133.435,0 m2 (Một trăm ba mươi ba nghìn bốn trăm ba mươi lăm mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản;

- Thời hạn sử dụng đất đến ngày: 02/5/2023;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

b. Công trình xây dựng khác: Khu nuôi tôm công nghiệp

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

Diện tích sàn (m2) hoặc công suất

 

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời hạn sở hữu

Nhà ươm giống (1)

712,8

712,8

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

Nhà ươm giống (2)

300,0

300,0

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

Nhà ươm giống (3)

300,0

300,0

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

Nhà ở công nhân (4)

53,5

53,5

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

Nhà kho (5)

43,3

43,3

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

Nhà ở công nhân (6)

130,7

130,7

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

Ao nuôi tôm (7)

66.493,1

66.493,1

 Sở hữu riêng

-/-

-/-

2. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 60, tờ bản đồ số 6, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, số 05 đường Độc Lập, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 115170 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 12/11/2014.

5. Giá khởi điểm của tài sản: 7.009.063.000 đồng.     

6. Thời hạn, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 01/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế sô vòng đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 ngày 04/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567- 0913462524, Website: daugiatthue.com