Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản trên đất là công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 21/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản,
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 24/02/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế chuyển giao như sau:

1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế, cụ thể:

a. Thửa đất:

- Thửa đất: 401, tờ bản đồ 17;

- Địa chỉ: xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Diện tích đất: 16.479,5m2 (Mười sáu nghìn bốn trăm bảy mươi chín phẩy năm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Riêng: 16.479,5m2; Chung: Không m2;

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 23/02/2060.

b. Công trình xây dựng khác: Nhà xưởng

Hạng mục

công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

Diện tích sàn hoặc công suất

Kết cấu chủ yếu

Cấp công trình

Số tầng

Năm hoàn thành xây dựng

Thời hạn sở hữu

Xưởng làm nấm (1)

441,8

441,8

Khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Lò sấy (2)

1.105,7

1.105,7

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Xưởng sản xuất (3)

4.501,5

4.501,5

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Nhà kho (4)

474,2

474,2

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Văn phòng (5)

218,6

274,5

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Xưởng sơn (6)

652,1

652,1

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Xưởng hoàn thiện-Kho thành phẩm (7)

919,9

919,9

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 727337 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 13/8/2012.

c. Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn: Theo Chứng thư thẩm định giá số 1746/CTTĐG - CNHUE ngày 17/10/2017 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế.

(Chỉ đấu giá tài sản trên đất đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất của Nhà nước)

2. Nơi có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang, thửa đất 401, tờ bản đồ 17, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế, số 78 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận đăng ký tài sản đối với phương tiện; hóa đơn, chứng từ, hợp đồng kinh tế đối với thiết vị máy móc; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 727337 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 13/8/2012.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan đến tài sản:

a. Xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 21/02/2020 tại Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết tài sản đến 17 giờ 00 ngày 21/02/2020 tại Trung tâm.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

           6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 17 giờ 00 ngày 21/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

          7. Giá khởi điểm của tài sản: 7.398.726.220 đồng.

          Giá khởi điểm trên không bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ về đất, tiền thuê đất và các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp của bên có tài sản...

   8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

   a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

  b. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng. Khách hàng nộp từ ngày 19/02/2020 đến 17 giờ 00 ngày 21/02/2020 vào tài khoản số 161000279934 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về số tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy xác nhận của Ngân hàng và được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 21/02/2020).

  Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản từ tài khoản mang tên khách hàng tham gia đấu giá. Nếu khoản tiền đặt trước được chuyển khoản từ tài khoản khác không phải của khách hàng tham gia đấu giá là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá. Số tiền đặt trước không hợp lệ sẽ được chuyển trả lại đúng số tài khoản đã chuyển khoản cho bên B khi chủ tài khoản có đơn xin nhận lại số tiền trên đồng thời khách hàng đó không được hoàn lại tiền hồ sơ tham gia đấu giá đã mua.

9. Bước giá: 100.000.000 đồng.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 17 giờ 00 ngày 21/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

          d. Người tham gia đấu giá phải tự xem xét điều kiện được nêu tại công văn số 9193/UBND-DN của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 13/12/2017 và công văn số 1681/STNMT-QLĐĐ ngày 30/10/2017 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Người tham gia đấu giá nếu mua được tài sản tự thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, đồng thời phải chịu thanh toán toàn bộ các khoản thuế, chi phí liên quan đến việc nhận chuyển nhượng tài sản bao gồm: phí công chứng, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập doanh nghiệp của bên chuyển nhượng và các chi phí khác có liên quan trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước....vv.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; theo phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 24/02/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh,phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567 - 0913.465254, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế, Điện thoại: 0234 3811900