Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước (lô hàng lạc son) do Đội quản lý thị trường số 4 chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 12/03/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 15/03/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đội quản lý thị trường số 4 chuyển giao như sau:

1.     Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

CLCL

(%)

Thành tiền (đồng)

1

Búa

Cái

50

20.000

 

1.000.000

2

Móc

Cái

10

10.000

 

100.000

3

Típ mở ốc chữ T

Cái

30

15.000

 

450.000

4

Lưỡi mơn mài đá hiệu TP

Cái

25

15.000

 

750.000

5

Lưỡi mơn mái đá

Cái

05

15.000

 

375.000

6

Vòi khò hàn hiệu FLAME GUN

Cái

05

20.000

 

100.000

7

Vòi bơm lốp hiệu TH

Cái

04

50.000

 

200.000

8

Tua vít

Cái

120

10.000

 

1.200.000

9

Mũi đục hiệu AVATAR

Cái

30

25.000

 

750.000

10

Bình xịt chống rĩ hiệu RP7

Bình

24

20.000

 

480.000

11

Kéo hiệu XIZHIYUAN

Cái

05

20.000

 

100.000

12

Bàn chà sắt hiệu CUP BRUSH

Cái

40

10.000

 

400.000

13

Dao cắt giấy hiệu BS-102

Cái

20

10.000

 

200.000

14

Cà lê hiệu FORGED

Cái

12

10.000

 

120.000

15

Súng bắn keo

Cái

10

15.000

 

150.000

16

Bàn chà hiệu FLAP DISC

Cái

97

10.000

 

970.000

17

Bàn chà hiệu JIXIANG

Cái

40

10.000

 

400.000

18

Bàn chà bằng xốp

Cái

50

10.000

 

500.000

19

Bàn chà đá loại nhỏ bằng sắt

Cái

09

10.000

 

90.000

20

Thước mét

Cái

30

15.000

 

450.000

21

Kềm bấm hiệu LOCKING PLIER

Cái

05

25.000

 

125.000

22

Rây

Cái

56

5.000

 

280.000

23

Kềm bấm IV

Cái

06

25.000

 

150.000

24

Kềm cắt hiệu TOP

Cái

05

25.000

 

125.000

25

Bộ lục giác hiệu WOLF TEAM

Bộ

10

40.000

 

400.000

26

Mỏ hàn hiệu WOLF TEAM

Cái

10

25.000

 

250.000

27

Mỏ lết răng

Cái

20

45.000

 

900.000

28

Lưỡi mơn

Cái

1000

15.000

 

15.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

25.340.000

(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng)

 

2. Cơ quan có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 4.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Kho của Đội Quản lý thị trường số 4, địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 07, 08/03/2019, Đội Quản lý thị trường số 4, địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 12/03/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

6. Giá khởi điểm của tài sản: 25.340.000 đồng (Hai mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

       8. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính ngày 12/03/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 14/03/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

9. Bước giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 12/03/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

       11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

       a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

       b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

        12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’ ngày 15/03/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com