Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản tại Cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện A Lưới
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 24/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 27/11/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc theo hiện trạng trên đất và cây trồng các loại tại thửa đất số 143, tờ bản đồ số 10; địa chỉ: Cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế). Diện tích đất theo chứng nhận: 5.934,8m2; Tổng diện tích khu đất đo vẽ hiện trạng: 6.274,3 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở và đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Trong đó:

+ Diện tích nằm trong CGQH giao thông: 265,0m2.

+ Diện tích nằm trong hành lang bảo vệ mương bê tông: 187,0m2.

+ Diện tích nằm ngoài CGQH: 5.822,3m2. Trong đó: Phần diện tích đất trồng cây lâu năm: 5.522,3m2 và phần diện tích đất ở: 300m2.

(Tài sản gắn liền với đất nhà cửa, vật kiến trúc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).     

2. Giá khởi điểm: 1.901.838.590 đồng.

3. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng. 

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.  

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới