Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 06/12/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An như sau:

1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc và máy móc thiết bị, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An tại Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 16; Tờ bản đồ số: 41

- Địa chỉ: Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích: 2.044,5 m2 (Hai nghìn không trăm bốn mươi bốn phẩy năm mét vuông)

- Hình thức sử dụng: riêng: 2.044,5 m2; chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 16/9/2017

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

b. Công trình xây dựng khác: Văn phòng và Xưởng chế biến thủy sản

Hạng mục

công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

   Diện tích sàn hoặc        công suất

 

Kết cấu chủ yếu

Cấp công trình

Số tầng

Năm hoàn thành xây dựng

Thời hạn sở hữu

Nhà làm việc (1)

205,52

205,52

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà ăn (2)

207

207

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà chế biến (3)

420

420

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Kho lạnh (4)

180

180

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà để máy điện (5)

62,56

62,56

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà để than (6)

28

28

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà xưởng (7)

487,2

487,2

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2012

-/-

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 829073 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 27/5/2013

c. Máy móc thiết bị, phương tiện truyền dẫn: Theo Chứng thư thẩm định giá số 159/CTTĐG - CNHUE ngày 31/01/2018 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế.

(Chỉ đấu giá tài sản trên đất đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất của Nhà nước)

2. Nơi có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An, tại Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Vang.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 829073 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 27/5/2013; Chứng thư thẩm định giá số 159/CTTĐG-CNHUE ngày 31/01/2018 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá   

a. Xem tài sản đấu giá: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm đến hết ngày 29/11/2019 để được Trung tâm và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 02 và 03 tháng 12 năm 2019 tại Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An, thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 02/12/2019 đến ngày 03/12/2019 tại Trung tâm.

 Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 03/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

          7. Giá khởi điểm của tài sản: 3.784.125.827 đồng.

          Trong đó: Thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng tài sản do người có tài sản kê khai nộp; Thuế giá trị gia tăng được tính theo quy định hiện hành; Phí trước bạ tài sản, tiền thuê đất và các chi phí khác liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá kê khai nộp theo quy định, người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm làm các thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và thủ tục thuê đất theo quy định .

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

 b. Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng. Khách hàng nộp từ ngày 03/12/2019 đến 17 giờ 00 ngày 05/12/2019 và nộp vào các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

- Tài khoản số 161000279934 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số 40092010027220 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo này là từ nguyện (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 05/12/2019).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản từ tài khoản mang tên khách hàng tham gia đấu giá. Nếu khoản tiền đặt trước được chuyển khoản từ tài khoản khác không phải của khách hàng tham gia đấu giá là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá. Số tiền đặt trước không hợp lệ sẽ được chuyển trả lại đúng số tài khoản đã chuyển khoản cho bên B khi chủ tài khoản có đơn xin nhận lại số tiền trên đồng thời khách hàng đó không được hoàn lại tiền hồ sơ tham gia đấu giá đã mua.

9. Bước giá: 30.000.000 đồng. Được áp dụng từ vòng đấu đầu tiên.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 03/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 06/12/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com