Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng - Giao thông Thủy lợi Thừa Thiên Huế đã thế chấp cho Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 07/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 10/10/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng - Giao thông Thủy lợi Thừa Thiên Huế đã thế chấp cho Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm tài sản đấu giá, hồ sơ giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1.  Tài sản đấu giá, nơi có tài sản:

            Lô 1: Trạm trộn bê tông nhựa nóng tại thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

CLCL (%)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 150 tấn/giờ

ht

1

4.000.000.000

90%

3.600.000.000

350.000.000

35.000.000

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

3.600.000.000

 

 

 

 

Lô 2: Xe máy công trình hiện lưu giữ tại 92 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế

Số TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

CLCL (%)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tổng cộng lô xe máy công trình:

13.294.000.000

1.300.00.000

130.000.000

A

Máy ủi

 

 

 

 

1.415.000.000

140.000.000

14.000.000

1

Máy ủi bánh xích Komatsu D30A, BKS 75XA-0194

cái

1

400.000.000

65%

260.000.000

26.000.000

2.500.000

2

Máy ủi D50, BKS 75XA-1066

cái

1

600.000.000

65%

390.000.000

39.000.000

4.000.000

3

Máy ủi bánh xích Komatsu D5, BKS 75XA-0127

cái

1

500.000.000

75%

375.000.000

36.000.000

3.500.000

4

Máy ủi bánh xích Komatsu D50, BKS 75XA-0167

cái

1

600.000.000

65%

390.000.000

39.000.000

4.000.000

B

Máy lu

 

 

 

 

2.848.000.000

280.000.000

28.000.000

1

Máy lu rung Sakai SV90, BKS 75SA-0034

cái

1

450.000.000

40%

180.000.000

18.000.000

1.500.000

2

Máy lu tĩnh 3 bánh sắt 10 tấn Sakai-R1, BKS 75SA-0033

cái

1

470.000.000

40%

188.000.000

18.000.000

2.000.000

3

Máy lu rung YZ14B, BKS 75SA-0030

cái

1

600.000.000

40%

240.000.000

24.000.000

2.500.000

4

Máy lu rung YZ14B, BKS 75SA-0068

cái

1

600.000.000

40%

240.000.000

24.000.000

2.000.000

5

Máy lu rung Hamm model 3410, 75SA-0134

cái

1

1.600.000.000

90%

1.440.000.000

140.000.000

15.000.000

6

Máy lu rung LT214B, BKS 75SA-0077

cái

1

700.000.000

80%

560.000.000

56.000.000

5.000.000

C

Máy đào, máy xúc lật

 

 

 

 

3.146.000.000

300.000.000

30.000.000

1

Máy đào bánh lốp Hyundai Robex 1300W, BKS 75LA-0175

cái

1

680.000.000

65%

442.000.000

40.000.000

4.000.000

2

Máy xúc lật bánh lốp ZL30-II, 75LA-0167 (Tại Thôn Hải Cát, Xã Hương Thọ, Hương Trà, TP Huế)

cái

1

660.000.000

65%

429.000.000

40.000.000

4.000.000

3

Máy đào bánh xích Komatsu PC220-5, BKS 75XA-0130

cái

1

1.300.000.000

65%

845.000.000

80.000.000

9.000.000

4

Máy đào bánh lốp Samsung, BKS 75LA-0041

cái

1

700.000.000

65%

455.000.000

45.000.000

4.000.000

5

Máy đào bánh xích Hitachi EX90, BKS 75XA-0049

cái

1

550.000.000

65%

357.500.000

35.000.000

3.000.000

6

Máy đào bánh xích Hitachi EX300-2, BKS 75XA-0047

cái

1

950.000.000

65%

617.500.000

60.000.000

6.000.000

D

Máy san

 

 

 

 

1.332.500.000

130.000.000

13.000.000

1

Máy san tự hành Mitsubishi SG1, BKS 75LA-0037

cái

1

1.400.000.000

65%

910.000.000

90.000.000

9.000.000

2

Máy san Komatsu, BKS 75LA-0029

cái

1

650.000.000

65%

422.500.000

40.000.000

4.000.000

E

Thiết bị rải thảm bê tông nhựa

 

 

 

 

4.552.500.000

450.000.000

45.000.000

1

Máy lu 2 bánh sắt Sakai 8 tấn, BKS 75SA-0066

cái

1

500.000.000

65%

325.000.000

30.000.000

3.000.000

2

Máy lu bánh lốp Sakai 16 tấn, 75LA-0101

cái

1

750.000.000

65%

487.500.000

50.000.000

5.000.000

3

Máy rải thảm Vogele, BKS 75XA-0098

cái

1

1.600.000.000

65%

1.040.000.000

100.000.000

10.000.000

4

Máy rải thảm bê tông nhựaVogele S1800, 75XA-0465

ht

1

3.000.000.000

90%

2.700.000.000

270.000.000

27.000.000

 

 

Lô 3: Phương tiện vận tải hiện lưu giữ tại 92 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế

Số TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

CLCL (%)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tổng cộng lô phương tiện vận tải:

3.344.100.000

330.000.000

33.000.000

A

Xe con

 

 

 

 

1.704.500.000

170.000.000

17.000.000

1

Xe 5 chỗ Mazda , BKS 75H-3123

chiếc

1

600.000.000

45%

270.000.000

25.000.000

3.000.000

2

Xe bán tải Mazda BT50, BKS 75C-049.28

chiếc

1

655.000.000

90%

589.500.000

60.000.000

5.000.000

3

Xe Toyota Land Cruiser BKS 75-043.99

chiếc

1

1.300.000.000

65%

845.000.000

85.000.000

9.000.000

B

Xe tải tự đổ

 

 

 

 

1.639.600.000

160.000.000

16.000.000

1

Xe tải tự đổ Maz, BKS 75K-0294

chiếc

1

692.000.000

65%

449.800.000

43.000.000

4.000.000

2

Xe tải tự đổ Maz, BKS 75K-0292

chiếc

1

692.000.000

65%

449.800.000

43.000.000

4.000.000

3

Xe tải tự đổ Viet Trung, BKS 75K-3371

chiếc

1

400.000.000

60%

240.000.000

24.000.000

2.500.000

4

Xe tải tự đổ Viet Trung, BKS 75K-3342

chiếc

1

400.000.000

60%

240.000.000

24.000.000

2.500.000

5

Xe tải tự đổ Viet Trung, BKS 75K-3384

chiếc

1

400.000.000

65%

260.000.000

26.000.000

3.000.000

 

 

2. Tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá: 20.238.100.000 đồng (hai mươi tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, một trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí về nghĩa vụ thuế, chi phí khác khi lập các thủ tục chuyễn nhượng, thay đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản và các chi phí khác.

Cụ thể giá khởi điểm của từng lô như sau:

Lô 1 (Trạm trộn bê tông nhựa nóng): 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm triệu đồng).

Lô 2 (Xe máy công trình): 13.294.000.000 đồng (Mười ba tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu đồng).

Lô 3 (Phương tiện vận tải): 3.344.100.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm nghìn đồng).

3. Hồ sơ, giấy tờ kèm theo liên quan đến tài sản đấu giá: các hợp đồng, giấy tờ chứng nhận đối với 04 lô tài sản do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế cung cấp.

4. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: Số 10, đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính vào các ngày 02 và 03 tháng 10 năm 2019 tại nơi có tài sản theo điểm 1 mục I; Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 01/10/2019 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem tài sản.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 07 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 07 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với tài sản có giá khởi điểm từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/hồ sơ đối với đối với tài sản có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Theo cột 8 điểm 1 mục I của Thông báo đấu giá tài sản. Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định từ ngày 07/10/2019 đến 17 giờ 00 ngày 09/10/2019; Và nộp vào Tài khoản số: 0179 5989 9999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế; Hoặc Tài khoản số: 470000 1450 6666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế; Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 09/10/2019.

c. Bước giá: Theo cột 9 điểm 1 mục I của Thông báo đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, thông báo đấu giá tài sản với điều kiện có đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Chứng minh nhân dân, hộ khẩu đối với cá nhân; Giấy đăng ký kinh doanh và CMND người đại diện đối với tổ chức) và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

          III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, sô vòng, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 10 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; tài sản đấu giá được tổ chức đấu giá theo thứ tự ưu tiên sau: Tổ chức đấu giá khi có từ 02 người đăng ký tham gia đấu giá nguyên 03 lô tài sản thì không tổ chức đấu giá theo từng lô. Trong trường hợp không có người đăng ký tham gia đấu giá nguyên 03 lô tài sản mà có từ 02 người đăng ký tham gia đấu giá từng lô tài sản thì tổ chức đấu giá theo từng lô tài sản. Trong trường hợp không có người đăng ký tham gia đấu giá nguyên 03 lô tài sản và không người đăng ký tham gia đấu giá từng lô tài sản mà có từ 02 người đăng ký tham gia đấu giá từng tài sản trong từng lô thì tổ chức đấu giá theo từng tài sản trong từng lô.

b. Phương thức đấu giá, số vòng: Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng bỏ phiếu.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế