Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại địa chỉ 09 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 07/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 10/10/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế chuyển giao, như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản:

a. Tài sản đấu giá:

- Thửa đất số: 44; tờ bản đồ số 16.

- Địa chỉ thửa đất: 09 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 1.136,9 m2 (bằng chữ: Một nghìn một trăm ba mươi sáu phẩy chín mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 510,8m2; Nhận góp vốn đất được công nhận QSDĐ như giao có thu tiền sử dụng đất 549,0m2; Nhận góp vốn đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 77,1m2.

 Ghi chú:

- Thửa đất có 43,3m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch đường đỏ; 4,5m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch đường kiệt.

- Thời hạn nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất phần B diện tích 626,1m2 là 50 năm kể từ ngày 29/6/2017 đến hết ngày 28/6/2067 hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số: 44; tờ bản đồ số 16, 09 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

d. Giấy tờ kèm theo tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 733906 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 17/11/2017; Số vào sổ cấp GCN: CT07126.

 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 117.280.000.000 đồng (một trăm mười bảy tỷ, hai trăm tám mươi triệu đồng); Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản và chuyển nhượng tài sản. Các loại thuế khác và các khoản phí, chi phí khác bên có tài sản và bên trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 25, 26 và 27 tháng 9 năm 2019 tại Thửa đất số: 44; tờ bản đồ số 16, địa chỉ: 09 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế để được hướng dẫn.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 07 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 07 tháng 10 năm 2019 và đến 17 giờ 00 phút ngày 09 tháng 10 năm 2019 nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số 55110002429999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế;

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm 17giờ 00 phút ngày 09/10/2019.

c. Bước giá: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá,  tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 07 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

c. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567 - 0913.465254, 0975001218 website: daugiatthue.com