Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Kiệt 30 Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 14/08/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 17/08/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất với đặc điểm như sau:

- Thửa đất số: 188; Tờ bản đồ số: 12.

- Địa chỉ: Tổ 14, kiệt 30 Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

- Diện tích: 84,0 m2 (Tám mươi bốn mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 84,0 m2; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng).

          2. Nơi có tài sản đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Nơi có tài sản đấu giá: Tổ 14, kiệt 30 Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

c. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BL 808732 do UBND thành phố Huế cấp  ngày 11/12/2012.

3. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản: 907.200.000 đồng. Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Chưa bao gồm lệ phí trước bạ đất và các chi phí khác liên quan đến việc đăng ký tài sản. 

b. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 12/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 14/8/2020 và nộp vào các tài khoản số 0371005959002 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Huế.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 14/8/2020).

d. Bước giá: 10.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:   

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 15/8/2020 tại tổ 14, kiệt 30 Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm tổ chức xem tài sản vào ngày 06 và 07 tháng 8 năm 2020, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2020.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 05/8/2020 đến ngày 14/8/2020 tại Trung tâm.

 Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 14/8/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 14/8/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 ngày 17/8/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com