Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn Hải Thanh, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 15/04/2019 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Phú Thanh
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 18/04/2019 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Phú Thanh

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn Hải Thanh, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá

1. Tổng số lô đất đấu giá: 10 lô đất.

2. Vị trí: Khu quy hoạch thôn Hải Thanh, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài.

II. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá

1. Giá khởi điểm, tiền đặt trước

Số
TT

Ký hiệu Lô số

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu

(đồng/m2)

Thành tiền               (đồng/m2)

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

 
 

1

231

200

Vị trí 1, Tỉnh lộ 2

800.000

160.000.000

24.000.000

 

2

232

200

800.000

160.000.000

 

3

233

200

800.000

160.000.000

 

4

234

200

800.000

160.000.000

 

5

235

200

800.000

160.000.000

24.000.000

 

6

236

200

800.000

160.000.000

 

7

237

200

800.000

160.000.000

 

8

238

200

800.000

160.000.000

 

9

239

200

800.000

160.000.000

 

10

240

200

800.000

160.000.000

 

Tổng cộng: 10 lô đất

 

1.600.000.000

 

 

(Mức giá tối thiểu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Bước giá: Từ 2% đến 10% giá khởi điểm tính trên m2 đất và được công bố tại cuộc đấu giá.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Hải Thanh, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 15/4/2019 tại vị trí các lô đất thuộc thôn Hải Thanh, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 15/4/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Phú Thanh.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định tại điểm 1 mục II Thông báo này từ ngày 15/4/2019 đến 17 giờ 00 ngày 17/4/2019 và nộp vào tài khoản sau:

- Tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 15/4/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Phú Thanh.

-  Từ 13 giờ 00 đến 17 gờ 00 ngày 15/4/2019 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND xã Phú Thanh, huyện Phú Vang.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 18/4/2019 tại Hội trường UBND xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567-0913465254, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang, điện thoại: 0234.3958780; UBND xã Phú Thanh, huyện Phú Vang