Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại 135 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 22/07/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 25/07/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế chuyển giao, như sau:

1. Tên tài sản đấu giá:

a. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá

- Thửa đất số: 75      ; Tờ bản đồ số: 24

- Địa chỉ: 135 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 321,0 m2 (ba trăm hai mươi mốt mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển quyền đất được nhà nước công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 135, Tờ bản đồ số 24, địa chỉ 135 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Giấy tờ kèm theo tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 115522 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 23 tháng 12 năm 2014; số vào sổ cấp GCN: CT 05191.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.100.000.000 đồng

Trong đó: Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và thuế nhà đất hàng năm do bên có tài sản chịu trách nhiệm kê khai nộp; Lệ phí trước bạ nhà, đất, các loại thuế, lệ phí khác và lệ phí công chứng do bên mua được tài sản (người trúng đấu giá) nộp theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567 - 0914192984, 0975001218 website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế./.