Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư Lò Vôi, thôn Phú Môn và khu dân cư xóm Xuân Lai, thôn An Lại, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 18/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 21/02/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư Lò Vôi, thôn Phú Môn và khu dân cư xóm Xuân Lai, thôn An Lại, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, thông số quy hoạch, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng thửa đất/lô đất đấu giá:

a. Khu dân cư Lò Vôi, thôn Phú Môn, xã Lộc An: 04 lô đất.

- Vị trí: Nằm vị trí 1 và khu vực 2 nông thôn.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng các tuyến đường 5,5m đường cấp phối đá dăm (QH 5,5m), có điều kiện thuận lợi cấp điện, cấp nước.

b. Khu dân cư xóm Xuân Lai, thôn An Lại, xã Lộc An: 07 lô đất.

- Vị trí: Nằm vị trí 1 và khu vực 1 nông thôn.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng các tuyến đường 7,5m đường đường đất (QH 7,5m) và hai tuyến đường 5,5m đường bê tông rộng 3,5m (QH 5,5m), có điều kiện thuận lợi cấp điện, cấp nước.

* Danh mục loại đất: Đất ở. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Diện tích (m2/lô)

Số thửa

Số tờ

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

Mức tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

I

Khu dân cư Lò Vôi, thôn Phú Môn, xã Lộc An (04 lô)

1

Lô số B01

230,9

793

12

500.000

115.450.000

23.000.000

6.000.000

2

Lô số B02

368,4

792

12

500.000

184.200.000

37.000.000

9.000.000

3

Lô số B03

207,0

791

12

500.000

103.500.000

21.000.000

5.000.000

4

Lô số B04

245,6

790

12

500.000

122.800.000

25.000.000

6.000.000

II

Khu dân cư xóm Xuân Lai thôn An Lại xã Lộc An (07 lô)

1

Lô số B01

200,0

184

75

1.200.000

240.000.000

48.000.000

12.000.000

2

Lô số B02

200,0

181

75

1.200.000

240.000.000

48.000.000

12.000.000

3

Lô số B03

200,0

180

75

1.200.000

240.000.000

48.000.000

12.000.000

4

Lô số B04

224,3

183

75

1.100.000

246.730.000

49.000.000

12.000.000

5

Lô số B05

217,6

182

75

1.100.000

239.360.000

48.000.000

12.000.000

6

Lô số B11

253,6

201

75

1.100.000

278.960.000

56.000.000

14.000.000

7

Lô số B14

324,0

200

75

1.200.000

388.800.000

78.000.000

19.000.000

Tổng cộng: 11 lô đất.

 

2.399.800.000

   
 

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 18/02/2020 đến 17 giờ 00 ngày 20/02/2020 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 20/02/2020.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 18/02/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 21 tháng 02 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.