Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất tại xã Lộc An và xã Giang Hải, huyện Phú Lộc
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 29/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 01/02/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc
File thông báo đính kèm

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Lộc An và xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, thông số quy hoạch, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng thửa đất/lô đất đấu giá:

1.1. Xã Lộc An:

a. Khu quy hoạch dân cư thôn Nam: 02 lô đất.

- Vị trí: Thuộc vị trí 1 khu vực 2 nông thôn.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng các tuyến đường số 1 đường bê tông rộng 5,5m (QH 13,5m), tuyến đường số 2 đường bê tông rộng 2,5m (QH 5,5m) và tuyến đường số 3 đường đât rộng 3,5m (QH 5,5m), có điều kiện thuận lợi cấp điện, cấp nước.

b. Khu dân cư xóm Xuân Lai, thôn An Lại: 02 lô đất.

- Vị trí: Nằm vị trí 1 và khu vực 1 nông thôn.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng các tuyến đường 7,5m đường đường đất (QH 7,5m) và hai tuyến đường 5,5m đường bê tông rộng 3,5m (QH 5,5m), có điều kiện thuận lợi cấp điện, cấp nước.

* Danh mục loại đất: Đất ở. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

1.2. Xã Giang Hải:

- Số lô, nơi có tài sản đấu giá: 02 lô đất thuộc Khu dân cư Tam Bảo, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vị trí: Nằm ở khu vực 2, vị trí 1 xã Giang Hải (xã Vinh Giang cũ), huyện Phú Lộc.

- Hạ tầng kỹ thuật: Các tuyến đường quy hoạch rộng 13,5m, đổ đất cấp phối rộng 7,5m, thuận lợi trong việc cấp điện, nước.

- Danh mục loại đất: Đất ở. Mục đích: Đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

- Thông tin quy hoạch: thực hiện theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND huyện Phú Lộc về việc Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư Tam Bảo, xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Diện tích (m2/lô)

Số thửa

Số tờ

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

Mức tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

I.   Xã Lộc An, huyện Phú Lộc (04 lô đất):

a.  Khu dân cư thôn Nam (02 lô đất):

1

Lô số C02

222,5

143

64

800.000

178.000.000

36.000.000

9.000.000

2

Lô số C03

242,3

144

64

800.000

193.840.000

39.000.000

10.000.000

b.    Khu dân cư xóm Xuân Lai thôn An Lại (02 lô đất):

1

Lô đất B06

210,8

179

75

1.100.000

231.880.000

46.000.000

12.000.000

2

Lô đất B07

202,4

195

75

1.200.000

242.880.000

49.000.000

12.000.000

II. Khu dân cư Tam Bảo, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc (02 lô đất):

1

Lô đất C21

250,0

471

12

300.000

75.000.000

15.000.000

4.000.000

2

Lô đất C22

307,1

472

12

350.000

107.485.000

21.000.000

5.000.000

Tổng cộng: 06 lô đất.

     

1.029.085.000

   
 

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 29 tháng 01 năm 2021 tại vị trí: Khu quy hoạch dân cư thôn Nam (02 lô đất) và Khu dân cư xóm Xuân Lai, thôn An Lại (02 lô đất), xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và Khu dân cư Tam Bảo (02 lô đất), xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 27/01/2021 đến 17 giờ 00 ngày 29/01/2021 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 124000015306 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

 - Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 28 tháng 01 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

(Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành) kèm theo các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 04 bản sao chứng thực. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn: 04 bản sao.

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 04 bản sao.

- Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 04 bản sao.

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 04 bản sao.

Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô/thửa đất cùng một khu quy hoạch/một xã thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại).

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 01 tháng 02 năm 2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND xã Lộc An và xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế