Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà và đất tại Thửa đất số: B1.30, Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, phường An Hòa, thành phố Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:30 18/01/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 21/01/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế chuyển giao, như sau:

          1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

ü Thửa đất:

  - Thửa đất số: B1.30, tờ bản đồ số: KQH

 - Địa chỉ thửa đất: Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, phường An Hòa, thành phố Huế

  - Diện tích: 160,0 m2 (Một trăm sáu mươi mét vuông)

  - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 160,0 m2; Sử dụng chung: Không

  - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;  Thời hạn sử dụng: Lâu dài

         - Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

ü Nhà ở:

 - Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ

 - Diện tích xây dựng: 128,0 m2; Diện tích sàn: 240,8 m2

 - Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

 - Cấp (hạng): III

         2. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số: B1.30, tờ bản đồ số: KQH; Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, phường An Hòa, thành phố Huế.

 3. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 213992 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 21/8/2017.

         4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến ngày 20/01/2019, tại thửa đất số: B1.30, tờ bản đồ số: KQH, Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, phường An Hòa, thành phố Huế.

 5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 18/01/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

         6. Giá khởi điểm của tài sản: 1.927.000 đồng. Trong đó: Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản, phí trước bạ tài sản, phí đăng ký tài sản, phí công chứng do người trúng đấu kê khai nộp theo quy định hiện hành.

 7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

 8. Tiền đặt trước: 380.000.000 đồng. Khách hàng nộp đến 16 giờ 30 ngày 18/01/2019 và nộp vào tài khoản số 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

9. Bước giá: 30.000.000 đồng.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 18/01/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 21/01/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

 a. Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

 b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

 Khách hàng có nhu cầu mua tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com